Planning en aanpak

Rijkswaterstaat werkt aan het natuurherstel en legt daarom een nieuw natuurgebied aan tussen het IJsselmeer en de Waddenzee.

Het project voor het aanleggen van het nieuwe leefgebied Wieringerhoek kent voor de verkenningsfase de onderstaande globale planning.

Wanneer

Klaar: 2031
2020
  • 31 maart: publicatie startbeslissing, opzet participatie en Nota Reikwijdte en Detailniveau, ophalen zienswijze en eventuele oplossingsrichtingen. Onderzoeken van de alternatieven op doelbereik en gewenste en ongewenste neveneffecten.
  • September: vierde ontwerpatelier, komen tot advies voor een voorkeursalternatief
  • Eind december: voorkeursalternatief gereed, alle informatie verzameld
2021
  • September: vierde en vijfde ontwerpatelier, komen tot advies voor een voorkeursalternatief 
  • Eind december: Concept voorkeursalternatief gereed, alle informatie verzameld
2022

Ontwerp voorkeursbeslissing, toelichting Ontwerp voorkeursbeslissing en Milieueffectrapportage

2023

Ter inzage Ontwerpvoorkeursbeslissing en milieueffectrapportage PAGW Wieringerhoek

2023

Definitieve Voorkeursbeslissing genomen PAGW Wieringerhoek genomen

2024

Presentatie van 3 kansrijke alternatieven uit de Variantenstudie zoet-zout

Deze planning kan nog veranderen.