Nieuws

Rijkswaterstaat werkt aan het natuurherstel en werkt daarom aan een nieuw natuurgebied tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Het nieuws rondom dit project vindt u hier.