Planning

De Oosterscheldekering is in 1986 in gebruik genomen. Om ervoor te zorgen dat de stormvloedkering goed blijft werken voeren we onderhoud uit aan de Oosterscheldekering. Bekijk op deze pagina de planning.

Wanneer

Doorlopende werkzaamheden Oosterscheldekering
2024

Onderhoud loswallen Veerse Gatdam

2024

Renovatie bewegingswerken fase 1

2024

Conserveren schuiven

2024 - 2025

Baggeren 6 havens rondom de Oosterscheldekering

2024 - 2027

Onderhoud schuifaanslagen

2024

Nieuwe leuning en hekwerken