Planning en aanpak

We vervangen en renoveren de technische installaties van sluizen, stuwen, beweegbare bruggen en gemalen in de Maas van Noord-Brabant en Noord-Limburg. Daarnaast voeren we het normale onderhoud uit.

Het gaat onder andere om:

 • vernieuwen elektrotechnische, hydraulische en mechanische aandrijvingen
 • onderhouden en renoveren bedienings- en besturingselementen
 • vervangen of vernieuwen van seinen voor scheepvaart, objectverlichting en binnenverlichting
 • vervangen van camera’s
 • vernieuwen van geluid- en marifooninstallaties
 • onderhoud

Ook kleinere objecten met bewegende onderdelen, die aan vernieuwing toe zijn, nemen we mee in deze renovatieronde.

Wanneer

Klaar: 2037
2023-2024

Voorbereiding aanbesteding

2025

Start aanbesteding

Begin 2026

Opdrachtverstrekking

Begin 2027

Start uitvoering werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak vervangen en renoveren

Per sluis, brug, stuw en gemaal onderzoeken we wat nodig is aan werkzaamheden. Moet bij een sluis bijvoorbeeld alleen de elektromotor van de aandrijfinstallatie vervangen worden of ook de hydraulische armen en draaipunten? Ingenieursbureau IMPAKT ondersteunt Rijkswaterstaat bij de inventarisatie.

Als duidelijk is wat waar moet gebeuren, volgt besluitvorming over de aanpak. Daarna volgt de voorbereiding en aanbesteding van het contract.

We starten met het vervangen en renoveren van de technische installaties van bruggen, sluizen, stuwen en gemalen. Dit doen we van 2027 tot en met 2032. Zo zorgen we ervoor dat ze technisch in orde zijn, veiliger en duurzamer. Daarnaast voeren we van 2027 tot en met 2037 onderhoud uit.

Eisen en wensen omgeving in kaart gebracht

We zijn het afgelopen jaar in gesprek gegaan met belanghebbenden in de omgeving. Zo weten we wat de eisen en wensen zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan:

 • beperken hinder voor vaarweggebruikers bij werk aan een sluis of brug
 • richtlijnen voor werken aan monumentale bouwwerken
 • voorwaarden bereikbaarheid weggebruikers bij werk aan een brug
 • afspraken met waterschappen over waterbeheer bij werk aan een gemaal
 • afspraken met gemeenten en provincies om werkzaamheden te combineren en zo de impact op de omgeving zo minimaal mogelijk te houden

Duurzaamheid

Waar het kan, verduurzamen we. Bijvoorbeeld door installaties energiezuiniger en schoner te laten draaien. Maar ook door materialen te hergebruiken en in te spelen op klimaatverandering. Bijvoorbeeld door schutwater bij sluizen tijdens droogte terugpompen, zodat dit niet wegvloeit naar zee, maar opnieuw kan worden gebruikt.

Ligging van de technische installaties

De bruggen, sluizen, stuwen en gemalen waarvan de technische installaties worden vervangen en gerenoveerd, liggen in de Maas, Afgedamde Maas, het Julianakanaal, Lateraalkanaal en Kanaal van Sint Andries.