Maas: renovatie en vervanging installaties sluizen, stuwen, bruggen en gemalen

Waarom

  • De aandrijfinstallaties in sluizen, stuwen, beweegbare bruggen en gemalen in de Maas en bijbehorende kanalen zijn aan renovatie toe.
  • Na renovatie is er minder kans op storingen. De aandrijfinstallaties kunnen weer jaren mee zonder groot onderhoud.
  • Na renovatie is de Maas weer lange tijd goed bereikbaar.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

vernieuwen van aandrijvingen, vervangen van camera’s, vernieuwen van geluid- en marifooninstallaties en moderniseren van bediening en besturing

Heb ik last van werkzaamheden?

Ja, de werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan een brug of sluis niet gebruikt worden. Dit geeft hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer.

We proberen de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Als de hinder per brug, sluis of gemaal bekend is, informeren we belanghebbenden.

Wanneer

Klaar: 2037
2023-2024

Voorbereiding aanbesteding

2025

Aanbesteding

Begin 2026

Opdrachtverstrekking

Deze planning kan nog veranderen

Lees meer over de planning en aanpak

Vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag of opmerking over het project Maasbracht 2.0 (MB2.0)? Dat kan via het vragenformulier Maas: vervanging en renovatie installaties.

Vul het contactformulier in

Programma Vervanging en Renovatie

Het project maakt onderdeel uit van het landelijke programma Vervanging & Renovatie (VenR). Dit is een grote renovatieoperatie op het gebied van infrastructuur. Met deze vernieuwingsslag investeren we in het behoud van een vlotte doorvaart op onze waterwegen.

Nieuws