Eemskanaal: afronding werkzaamheden vervangen damwanden

Eemskanaal: afronding werkzaamheden vervangen damwanden

Waarom

  • De damwanden in het Eemskanaal waren aan vervanging toe.
  • De dijk is hierdoor veiliger en aardbevingsbestendig.
  • Zo beschermen we de omgeving en de doorstroming op het Eemskanaal, onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Hoe

nieuwe damwanden extra vastzetten door plaatsen van ankers in de dijk

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, het plaatsen van de ankers geeft enige geluidsoverlast. Het materiaal wordt zoveel mogelijk vanaf het water aangevoerd en ook de werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. De scheepvaart moet extra alert zijn. Meer informatie is te vinden op de website Vaarweginformatie.

Wanneer

Klaar: 2021

Bekijk de hele planning

Onderliggende pagina's