Planning en aanpak

Het project is in 2021 gegund aan de Combinatie Hof van Marken, een samenwerking tussen De Vries & van de Wiel en JLD International. Na de aanbesteding hebben de aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat gewerkt aan het optimaliseren van het ontwerp en het aanvragen van vergunningen.

Ook organiseerden we in 2023 2 informatiemarkten om bewoners te informeren over het project.

In februari 2023 zijn we gestart met proefvakken, om te kijken of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen.

In januari 2024 is de aannemer gestart met het opspuiten van de eerste zandlaag. Naar verwachting is het project in 2028 afgerond.

Wanneer

Klaar: 2027 - 2028
2018 Planuitwerking en voorbereiding van de realisatie
Voorjaar 2019 Inspraak op besluiten en vergunningen
2020 Start aanbesteding
2021 Gunning
2022

Voorbereidende werkzaamheden

2023

Start proefvakken

2024 Start realisatie

Deze planning kan nog veranderen.

Deelnemende partijen

We werken samen met de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en diverse maatschappelijke organisaties. Ook is er intensief overleg met de KNRM, de bewoners van de Rozewerf en de werkgroep Dijkversterking van de Eilandraad Marken.

Het project Dijkversterking Marken maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bewoners

De Markenaren hebben zelf veel kennis over de omgeving. Daarom is tijdens het uitwerken van de plannen (planfase) intensief met diverse werkgroepen en bewoners gesproken en samengewerkt over de invulling van de dijkversterking. In de uitvoeringsfase blijven we de betrokkenen informeren over de voortgang van het project.

Heeft u vragen over het project dan kunt u deze aan ons meegeven via het e-mailadres van Dijkversterking Marken.