Nieuws

Nieuws

 • Verleggen van kabels

  Nieuwsbericht 1 februari 2021
  De afgelopen weken (januari 2021) heeft voor de haven een groot rood schip voor anker gelegen. Dit schip is ingezet om een elektriciteitskabel van Liander te...
 • Update project Dijkversterking Marken

  Interview 1 februari 2021
  Op 30 september 2020 is de aanbesteding van het project Dijkversterking Marken van start gegaan. Achter de schermen is het projectteam van Rijkswaterstaat druk...
 • Showcase voor de Nederlandse waterbouwsector

  Interview 1 februari 2021
  Rijkswaterstaat ziet de dijkversterking van de West- en Zuidkade van Marken als ‘showcase’ voor de Nederlandse waterbouwsector. Niet alleen doordat het project...
 • Rijkswaterstaat start aanbesteding Dijkversterking Marken

  Nieuwsbericht 5 oktober 2020
  Rijkswaterstaat versterkt de West- en Zuidkade van de dijk van het (schier)eiland Marken, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Via een...
 • Omgevingsmanager Wouter Bulthuis over Dijkversterking Marken

  Interview 21 augustus 2020
  Omgevingsmanager Wouter Bulthuis is verantwoordelijk voor de communicatie en de afstemming met de vertegenwoordigers van het eiland, de bewoners en andere...
 • Projectmanager Tjaart Vos over Dijkversterking Marken

  Interview 21 augustus 2020
  Projectmanager Tjaart Vos is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het project Dijkversterking Marken en voor een efficiënte inzet van mensen en...
 • Mijlpaal dijkversterking Marken

  Nieuwsbericht 21 augustus 2020
  De inzageperiode van het projectplan Waterwet, en de bijbehorende stukken voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken, is afgerond.
 • Projectplan Waterwet Marken ter inzage; 28 mei - 9 juli 2020

  Nieuwsbericht 20 mei 2020
  Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken zijn goedgekeurd en liggen van 28 mei tot 9 juli...
 • Stand van zaken dijkversterking Marken

  Nieuwsbericht 3 april 2020
  De uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS) had gevolgen voor de voortgang van het project Dijkversterking Marken.
 • Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek

  Nieuwsbericht 1 november 2019
  De buitenwaartse dijkversterking van Marken is beschreven in het ontwerpprojectplan Waterwet en in het milieueffectrapport (MER). In het ontwerpprojectplan...