Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, locatie Utrecht

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 11 11

Routebeschrijving Griffioenlaan

Westraven is op de volgende manieren bereikbaar:

Openbaar vervoer

Op het Centraal Station in Utrecht neemt u de sneltram richting Nieuwegein/IJsselstein. U kunt ook gebruikmaken van de buslijnen 65, 74 en 77 vanaf busstation Utrecht CS, Jaarbeurszijde. Als u uitstapt bij de halte 'P+R Westraven' is de loopafstand naar het gebouw ongeveer 200 m.

Fiets

Plan uw route via de ANWB-fietsrouteplanner of de Fietsersbond Routeplanner. De routeplanner van de Fietsbond heeft ook een mobiele versie.

Auto

  • Vanuit de richting Den Haag/Rotterdam (A12): bij knooppunt Oudenrijn richting Nieuwegein/Utrecht/Houten aanhouden. Daarna Utrecht/Houten. Na het Amsterdam-Rijnkanaal afslag Utrecht/Jaarbeurs. Voor de verkeerslichten rechtsaf P+R Westraven (Transferium) inrijden en daar parkeren.
  • Vanuit de richting Amsterdam/Den Bosch (A2): eerst Arnhem (A12), en dan Nieuwegein/Utrecht/Houten aanhouden. Daarna Utrecht/Houten. Na het Amsterdam-Rijnkanaal afslag Utrecht/Jaarbeurs. Voor de verkeerslichten rechtsaf P+R Westraven (Transferium) inrijden en daar parkeren.
  • Vanuit de richting Arnhem (A12): bij het knooppunt Lunetten afslag Utrecht/Nieuwegein/Hilversum/Breda. Daarna Utrecht/Nieuwegein aanhouden. Afslag Utrecht/Jaarbeurs. Bij de verkeerslichten linksaf, onder het viaduct door, bij de verkeerslichten rechtdoor en bij de volgende verkeerslichten rechtsaf. Parkeren in P+R Westraven (Transferium).
  • Vanuit de richting Hilversum/Breda/Den Bosch (A27): Utrecht/Den Haag (A12) aanhouden. Daarna Utrecht/Nieuwegein (A12) aanhouden. Dan afslag Utrecht/Jaarbeurs. Bij de verkeerslichten linksaf, onder het viaduct door, bij de verkeerslichten rechtdoor en bij de volgende verkeerslichten rechtsaf. Parkeren in P+R Westraven (Transferium).

Parkeren

U kunt betaald parkeren in P+R Westraven (Transferium) à €7,00 per dag. Hiervoor zijn uitrijkaarten verkrijgbaar bij de automaat op de begane grond, aan de voorzijde van de parkeergarage. Achteraf kunt u in de garage bij de automaat betalen of contactloos pinnen bij de slagboom.

Water, Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) werkt door de inzet van kennis en expertise aan een vlot en veilig verkeer over weg en water, droge voeten en schoon en voldoende water. Als beheerder van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem voert Rijkswaterstaat ook belangrijke leefomgevingtaken uit. Denk aan het terugdringen van blauwalg, het saneren van waterbodems, maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecoducten en wildtunnels.

WVL begeleidt op het gebied van leefomgeving programma’s die zijn gericht op invoering van nieuw beleid en regelgeving. Niet alleen voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

WVL heeft een brugfunctie tussen beleid, beheer, uitvoering, toezicht en kennis. Hiervoor zijn we betrokken bij landelijke en regionale projecten en leveren daarbij de kennis en expertise voor de projecten van Rijkswaterstaat. Binnen Rijkswaterstaat is WVL leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit.

Wij voorzien de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen. Met open vizier en nieuwsgierigheid vergroten we elke dag onze kennis & inzichten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.