Video

Bij Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) voorzien wij de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Bekijk op deze pagina video’s over Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL).

Waarom werken we aan het Nederland van overmorgen?

Rijkswaterstaat WVL werkt aan het Nederland van overmorgen. Een aantal medewerkers vertelt hoe zij hieraan bij dragen met projecten op het gebied van onder andere waterveiligheid, afval, data, onderzoek, maar ook internationaal met Bureau Brussel.

Als Rijkswaterstaat trekken wij een project met 11 instituten uit alle landen rond de Noordzee om een monitoringssysteem voor onderwatergeluid op te zetten. Met de resultaten van dit project hopen we maatregelen te kunnen bedenken om uiteindelijk dat geluid minder te maken om zo inderdaad het milieu te kunnen beschermen. This is a unique project because it brings together so much knowledge from the different countries involved. Ik ben er trots op dat ik in een team van specialisten mag werken op het gebied van afval, aanpak zwerfafval, afvalscheiding. Dus we werken bijvoorbeeld aan schone stranden, schone rivieren, schone sluizen. Dan gaat het bijvoorbeeld om goede bakken, goede containers, met daarop goede informatie wat men kan doen en eventueel ook nog wat motiverende borden. Dus hoe kun je mensen bewegen om zich schoner te gedragen en om goed afval te scheiden? Bij het NIS hebben we heel veel mooie informatie over wat we als Rijkswaterstaat beheren en gebruiken. Denk aan het aantal lantaarnpalen bij de snelwegen, de sluizen, aantal files. Met deze gegevens leggen we verantwoording af naar de Tweede Kamer omdat we van hun de budgetten krijgen en tegelijkertijd is het cruciale informatie waarmee we ons werk als Rijkswaterstaat kunnen optimaliseren. Als Rijkswaterstaat hebben we doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, we willen in 2030 circulair werken. Een heel mooi voorbeeld van circulaire infrastructuur is het project circulair viaduct. Nou een normaal viaduct, als je het niet meer nodig hebt dan moet je het slopen en dan is het afval. Een circulair viaduct dat zet je in elkaar en als je het niet meer nodig hebt haal je het uit elkaar en dan kan je het weer hergebruiken. Dat betekent dat we minder nieuwe grondstoffen gebruiken en minder CO2 uitstoten. Op het juiste moment met de juiste mensen met de juiste buurlanden gezamenlijk richting Europa optrekken, dat is de kracht van Bureau Brussel. Trends die in de toekomst gaan spelen op bijvoorbeeld het gebied van digitalisering, maar ook circulaire economie, dat zijn ook grote opgaven voor ons ministerie, voor de BV Nederland en dus voor Rijkswaterstaat. Het zorgen dat Nederland droge voeten houdt. Waterveiligheid, beschermen tegen overstromingen. De ene keer met stormvloedkeringen, de andere keer met dijken. Overal in het land, soms internationaal. Want dat water trekt zich niks aan van grenzen, van regio’s of van locaties van projecten. En ik ben er trots op dat ik daar nu in mijn werk van Rijkswaterstaat elke dag weer een bijdrage aan kan leveren. Om samen met elkaar die kennis en innovaties te ontwikkelen die we voor onze eigen netwerken nodig hebben. Dat we hier bij Rijkswaterstaat ook de middelen en de mogelijkheden hebben om daadwerkelijk aan die duurzame toekomst te werken en die ook te realiseren. Dit vind ik gewoon leuk! [wat is er te zien: Lachende mensen]

WVL klaar voor de toekomst

Rijkswaterstaat werkt aan het Nederland van overmorgen. Waarom en hoe we dat doen, vertellen WVL-directeuren in deze video.

Rijkswaterstaat werkt aan vraagstukken gericht op de toekomst. Ik ben benieuwd wat jou hieraan inspireert. Op een zonnige vrijdagochtend liep ik onlangs op de Markerwadden. Een prachtig nieuw natuurgebied in het Markermeer. Gemaakt met mensenhanden op basis van plannen van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. Een prachtige samenwerking, een duurzame leefomgeving. Grenzen verleggen, durven doen. En wat het zo bijzonder maakt is dat we aan de ene kant werken aan de beleidsontwikkeling en de Haagsche politiek. En aan de andere kant met ons been in de uitvoeringspraktijk van Rijkswaterstaat staan. Twee kanten van dezelfde medaille, dat maakt ons werk uniek. En wie wil dat nou niet? Wat ik graag wil weten is waarom WVL nou zo belangrijk is voor de toekomst. We hebben nieuwe prachtige uitdagingen op het gebied van mobiliteit, smart mobility, mobility as a service. Maar ook een nieuwe technologische revolutie, die veel van ons gaat vragen. Een mooi voorbeeld vind ik zelf hoe we vorig jaar hebben gewerkt aan het managen van de droogte, de hete zomer van 2018. Tegelijkertijd hebben we het werk opgestart om te werken aan de klimaatbestendigheid van onze infrastructuur. En denken we na over de infrastructuur van overmorgen. Ik ben nog steeds, terwijl ik al vijf jaar werk bij Rijkswaterstaat verrast door de kennis en deskundigheid en kwaliteit van de WVL'er. Zo'n grote vervanging en renovatie opgave vraagt veel van ons. Durf, lef, om met name te innoveren en te verduurzamen. En dat vind ik een fantastische uitdaging, die wij met elkaar hebben om te voorvoelen welke initiatieven er toe doen. Welke innovaties nodig zijn. Daarbij lef te tonen, eerste stappen durven te zetten. En daar mogen wij aan werken. Zodat wij ervoor gaan zorgen dat de B.V. Nederland er een stukje beter voor staat. Dan dat wij 't hebben aangetroffen. Werken aan het Nederland van overmorgen. Meer weten? Kijk op: werkenbij.rijkswaterstaat.nl Een productie van Rijkswaterstaat 2020