Duurzame infrastructuur

Duurzame infrastructuur

Hoe geef je duurzaamheid een plek in een infrastructuurproject? Wat zijn daarbij de do’s en don’ts? De werkgroep Duurzame Wegconcepten bracht projecten met een duurzame en/of innovatieve opgave samen en identificeerde belangrijke leerpunten.

Waarom?

  • Duurzame infrastructuur is maatwerk: het varieert van de reductie van de CO2-uitstoot, tot milieudrukreductie en aandacht voor omgevingskwaliteit. Duurzame oplossingen zijn vaak niet standaard in te kopen.
  • Maatwerk is essentieel om per project de beste kansen in beeld te brengen en de juiste duurzaamheidskeuzes te maken.
  • Eerder opgedane kennis over de leefomgeving biedt meerwaarde voor toekomstige projecten.

Hoe?

Om per project de beste kansen in beeld te krijgen en de juiste duurzaamheidskeuzes te kunnen maken, zijn er verschillende hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Aanpak Duurzaam GWW, het programma Inkoop Innovatie Urgent en het rapport Vier duurzame wegconcepten. Ook de Handreiking Duurzame infrastructuur is een praktisch middel om keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid.

De infographic over de Aanpak Duurzaam GWW spitst zich toe op de processen binnen Rijkswaterstaat. Per stap is te zien wat er moet gebeuren, welke activiteiten nodig zijn en welke instrumenten daarbij zijn in te zetten.