Nieuwsbericht

Samen én ambitieus werken aan een Slim Reizen-pakket voor tunnelrenovaties

Gepubliceerd op: 1 mei 2024, 13.21 uur

De handtekeningen zijn gezet! Rijkswaterstaat en Zuid-Holland Bereikbaar breiden hun samenwerking uit door voor het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland langdurig te gaan samenwerken.

Niet voor 1 tunnel, maar 7. Zo bundelen de 2 organisaties hun expertise op het gebied van hinder en mobiliteit. Dit zodat programmering, verkeersmanagement, mobiliteitsmaatregelen en bereikbaarheidscommunicatie beter op elkaar aansluiten.

Vertegenwoordigers van verschillende Zuid-Hollandse gemeenten, het bedrijfsleven, provincie Zuid-Holland en natuurlijk Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) en Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) waren aanwezig bij het ondertekenmoment dat de samenwerking tussen ZHB en PTZ definitief maakt.

Een leeropgave en een projectoverstijgende blik

In 2022 sloot Zuid-Holland Bereikbaar een overeenkomst met Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Zuid-Holland en andere partijen en overheden, om de provincie Zuid-Holland de komende jaren duurzaam en structureel bereikbaar te houden tijdens alle werkzaamheden die eraan komen. Nu sluit PTZ een aanvullende overeenkomst om tot een Slim Reizen-pakket te komen, specifiek voor de tunnelrenovaties.

Wat werkt wel binnen het Slim Reizen-pakket en wat niet? Hoe kunnen we uit alle lessen tot een goed projectoverstijgend maatregelenpakket komen? En met aandacht voor alle andere projecten die in de omgeving van de tunnels ook spelen. 

De leeropgave staat centraal in de samenwerking. Daarom is gekozen voor een integrale aanpak. Niet voor 1 tunnel, maar voor 7. Namelijk de Noordtunnel, Drechttunnel, Beneluxtunnel, Tweede Heinenoord, Sijtwendetunnel, Thomassentunnel en Botlektunnel. Margreet Bakker (Rijkswaterstaat) en Bart de Mooij (ZHB) zijn het erover eens dat dit een grote stap is op weg naar het beter vasthouden van expertise en kwaliteit.

Hoe groot is de impact?

De omgeving krijgt het flink voor de kiezen. Maar hoe flink? Met behulp van inzicht en data lieten Marc van Rongen (Rijkswaterstaat), Marije in der Maur-Peerdeman (Rijkswaterstaat) en Lucien Linders (ZHB) tijdens de bijeenkomst zien hoe dat er concreet in het verkeersmodel uitziet. 

De impact is groot. Zonder een slim pakket van maatregelen weten we zéker dat we over de grens gaan van 60 minuten vertraging. Met dat pakket worden reizigers en werkgevers namelijk gestimuleerd om, daar waar het kan, op een andere manier te reizen dan met de auto of door niet te reizen (bijvoorbeeld door thuis te werken).

Dankzij de samenwerking is er een projectoverstijgende aanpak voor het samenstellen van het maatregelenpakket. Afhankelijk van de impact wordt er maatwerk per maatregelpakket gemaakt, passend bij het gebied waar de tunnel ligt. 

Wanneer we projectoverstijgend samenwerken, kunnen we gebruikmaken van elkaars maatregelen. Bijvoorbeeld een parkeerhub voor deelvervoer die is ingezet bij een ander project in hetzelfde gebied.

Het bedrijfsleven is graag betrokken

Wethouder Pardo Kruidenier (Alblasserdam), Paul Allers, Facility manager Albert Schweitzer Ziekenhuis en Jacob Klink, voorzitter Werkgevers Drechtsteden benadrukten het belang van het vroegtijdig betrekken van de stakeholders bij het ontstaan van hinder en vertragingen in het gebied.

Zij gaven aan dat ze door de mobiliteitsscans van ZHB inzicht krijgen in de reisbewegingen van medewerkers en weten welke maatregelen zij (met ZHB) kunnen inzetten. Ze willen betrokken blijven bij alles want ze voelen zich verantwoordelijk voor een bereikbare regio.

De ambitie is groot

Leonie Zeestraten (directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat), Maarten Reinking (portfoliomanager Rijkswaterstaat) en Jos van Hees (directeur-bestuurder ZHB) ondertekenden met trots de overeenkomst. Waar ZHB en Rijkswaterstaat nu projectoverstijgend werken, is het de ambitie om gebiedsgericht te werken. Niet alleen voor de tunnels, maar ook voor andere infrastructuur in een gebied.

We beginnen binnen de overeenkomst in het gebied Drechtsteden, waar vanuit Rijkswaterstaat niet alleen 2 tunnels, maar ook 3 bruggen op het programma staan.