Werkzaamheden

Fietspad Botlekbrug in 2024 aangepast

Gepubliceerd op: 20 februari 2024, 16.57 uur

Rijkswaterstaat past in 2024 de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers van de Botlekbrug aan. Om schepen te laten passeren openen brugbedienaars vanuit de verkeerscentrale in Rhoon de Botlekbrug. Op de brug staan nu nog verkeersregelaars om hen daarbij te helpen. Na de aanpassingen zijn de verkeersregelaars niet meer nodig.

Wat zijn de aanpassingen?

De belangrijkste aanpassingen zijn dat de slagbomen, seinen en de stopstreep dichter naar het beweegbare deel van de brug worden gebracht en het fiets- en voetpad krijgen aparte slagbomen. Er komen ook extra camera’s waarmee de brugbedienaars in Rhoon beter zicht krijgen op het fietspad en voetpad. Na de aanpassingen zijn de verkeersregelaars niet meer nodig om de brug veilig te kunnen openen.

Veiligheid voorop

De brug kan pas open als er naast auto’s ook geen fietsers of voetgangers meer op de brug zijn. Deze zijn langzamer dan auto’s. Daarom sluiten de slagbomen voor fietsers en voetgangers eerder dan voor het snelwegverkeer.

Door aparte slagbomen voor het fiets- en voetpad, kunnen de slagbomen voor voetgangers eerder gesloten worden dan de slagbomen voor fietsers. Door de kortere afstand tussen de slagbomen en de extra camera’s kan de brug vanuit de verkeerscentrale veilig afgesloten en geopend worden zonder verkeersregelaars op de brug.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten eind februari en duren tot november 2024. Er is tijdens de werkzaamheden beperkt hinder voor (brom)fietsers en voetgangers, en voor het wegverkeer en de scheepvaart. De afsluitingen voor (brom)fietsers en voetgangers en het wegverkeer zijn in de weekenden. En voor de scheepvaart is of de westelijke hef beschikbaar of zijn er doorvaartmogelijkheden na een voormelding.

Afsluitingen voor (brom)fietsers en voetgangers

De eerste afsluiting is:

  • van vrijdag 23 februari 20.00 tot zondag 25 februari 17.00 uur
  • van vrijdag 8 maart 20.00 tot zondag 10 maart 17.00 uur (reserveweekend)

Daarna staan er pas afsluitingen gepland in september. Dan zal ook de A15 in de weekenden een aantal keer dicht zijn.

De actuele planning voor 2024 vindt u op onze projectpagina A15 Botlekbrug: nieuwe verbinding.

Omleidingen voor (brom)fietsers en voetgangers

Als de brug afgesloten is, worden (brom)fietsers en voetgangers omgeleid via de Spijkenisserbrug.

Stremmingen voor scheepvaart

De eerste stremming voor de scheepvaart is:

  • van vrijdag 23 februari 20.00 tot zaterdag 24 februari 06.00 uur.

Er is een passagemogelijkheid na voormelding. Voor stremmingen voor de scheepvaart worden Berichten aan de Scheepvaart (BAS) gepubliceerd op de website van het Havenbedrijf Rotterdam.

Meer informatie Botlekbrug

Meer informatie over over bovenstaande werkzaamheden vindt u op de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Meer informatie over de planning van de werkzaamheden vindt u op onze projectpagina Botlekbrug.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.

Bereid u goed voor

Rijkswaterstaat vervangt of renoveert in Zuid-Holland de komende jaren een groot aantal verouderde bruggen, tunnels en wegen. Lees meer over de werkzaamheden in de regio Zuid-Holland.

Wilt u tijdens de werkzaamheden slimmer reizen en hinder vermijden? Bereid u dan goed voor. Kijk op de website van Zuid-Holland Bereikbaar voor een overzicht van grote werkzaamheden in Zuid-Holland én voor inspiratie om slimmer en duurzamer te reizen. Ook werkgevers of logistiek ondernemers kunnen op deze website terecht voor tips over mobiliteit, regelingen en efficiëntere logistiek. Zo houden we de komende jaren met elkaar Zuid- Holland in beweging.