Spijkenisserbrug (N492)

Spijkenisserbrug (N492)

De Spijkenisserbrug (1978) in autoweg N492 is 1 van de 3 verbindingen die Voorne-Putten verbindt met de regio Rotterdam. De Spijkenisserbrug wordt met name gebruikt door verkeer uit Spijkenisse dat via Hoogvliet naar de snelweg A15 rijdt en terug. Ook (brom)fietsers en voetgangers maken veelvuldig gebruik van de Spijkenisserbrug.

De brug ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk scheepvaartverkeer. De Spijkenisserbrug gaat zo’n 6000 keer per jaar open voor de scheepvaart. Dat is gemiddeld 17 keer per dag. Een belangrijke schakel dus voor wegverkeer en scheepvaart.

Aanpak storingen Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug is verouderd en storingsgevoeliger gebleken. Omdat elke storing er een te veel is, werken we hard om storingen te voorkomen en het aantal storingen terug te brengen. Dit doen we onder andere door regelmatig (preventief) onderhoud uit te voeren en indien nodig (preventief) onderdelen te vervangen. Zo vervingen we in 2016 de wisselstrookinstallatie en in 2017 installeerden we een nieuwe noodstroomvoorziening.

Om het aantal storingen in de toekomst nog verder te verminderen, wordt de brug gerenoveerd. De aanpak van de Spijkenisserbrug is onderdeel van de grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland. We renoveren en vervangen de komende jaren 8 tunnels, 13 bruggen en 10 wegen. Daarmee zorgen we ervoor dat u als (vaar)weggebruiker ook in de toekomst vlot en veilig op uw bestemming aankomt. Het is de grootste onderhoudsopgave ooit in onze geschiedenis. Wij plannen dit heel zorgvuldig maar kunnen niet alles tegelijk aanpakken. De uitvoeringsfase van de Spijkenisserbrug staat gepland voor 2023/2024.

Hinder Spijkenisserbrug beperken

In samenwerking met de gemeente Nissewaard ontwikkelen we zogenaamde ‘wat-als-plannen' voor de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug. Hierin staan afspraken over welke maatregelen we nemen bij storingen. Ook voeren we samen met de gemeenten Nissewaard en Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam 3 proeven uit om de bereikbaarheid van Voorne-Putten te verbeteren.

Ondertussen staat voor de komende jaren de renovatie van de Spijkenisserbrug op het programma en zijn we bezig met verbetermaatregelen aan de Botlekbrug. Zo willen we het storingsniveau van beide bruggen de komende jaren omlaag brengen.

Omleidingsroutes storingen Spijkenisserbrug

Bij storingen aan de Spijkenisserbrug wordt het wegverkeer omgeleid via de Hartelbrug, de Botlekbrug en de Botlektunnel in de snelweg A15. Ook (brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Botlekbrug.

Communicatie bij storing of stremming Spijkenisserbrug

Bij iedere storing, dus ook als de storing van korte duur is en er feitelijk geen hinder is, wordt er een sms-bericht verstuurd. Daarnaast worden betrokken instanties geïnformeerd (denk hierbij aan de gemeente Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en hulpdiensten) en wordt er via Twitter een bericht verstuurd. Over het verloop en de duur van een storing of stremming wordt de omgeving via sms, Twitter, websites van gemeenten en de media door Rijkswaterstaat op de hoogte gehouden.

Aanmelden sms-service

Aanmelden voor de gratis sms-service kan door een sms te sturen naar 3669 met de tekst 'sbrug aan'. Wilt u geen berichten meer ontvangen? Sms dan 'sbrug stop' naar 3669.

Rol Spijkenisserbrug in bereikbaarheid Voorne-Putten

Kamerleden Agema, Van Aalst en Madlener hebben in mei 2019 aan minister Bruins (Medische Zorg en Sport) vragen gesteld over de acute zorg op Voorne-Putten en de wens om het Spijkenisse Medisch Centrum op te waarderen tot een volwaardig ziekenhuis. Sommige vragen gingen over de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de rol van de diverse bruggen daarin. In de beantwoording van de Kamervragen is daarom onder andere ingegaan op het functioneren van de Spijkenisserbrug (zie antwoorden 5 tot en met 9).

Nieuws over de Spijkenisserbrug

Onderliggende pagina's