Spijkenisserbrug (N492)

De Spijkenisserbrug (1978) in autoweg N492 is 1 van de 3 verbindingen die Voorne-Putten verbindt met de regio Rotterdam. Verkeer uit Spijkenisse gebruikt de Spijkenisserbrug vooral. Zij rijden via Hoogvliet naar de snelweg A15 en terug. Ook (brom)fietsers en voetgangers maken veel gebruik van de Spijkenisserbrug.

De brug ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk scheepvaartverkeer. De Spijkenisserbrug gaat zo’n 6000 keer per jaar open voor de scheepvaart. Dat is gemiddeld 17 keer per dag. Een belangrijke schakel dus voor wegverkeer en scheepvaart.

Om het aantal keren dat de brug opengaat per dag te beperken, is er een spitsregime voor de ochtend- en avondspits gemaakt. Tijdens spitsuren blijft de Spijkenisserbrug dicht voor de recreatieve vaart. De eerste draaiing voor recreatieve zeiljachten is op werkdagen vanaf 08.30 uur. Daarna om het uur tot 15.30 uur.

Dit geldt trouwens niet voor de beroepsvaart. Als zij door het getij binnen de spitstijd langs de brug moet, dan gaat de brug wel open. De zeevaart vaart namelijk op getij.

Aanpak storingen Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug is verouderd en storingsgevoeliger gebleken. Omdat elke storing er een te veel is, werken we hard om storingen te voorkomen. Maar ook om het aantal storingen terug te brengen. Dit doen we onder andere door regelmatig (preventief) onderhoud uit te voeren.

Tijdens ieder onderhoud voeren we ook tests uit en inspecteren we of onderdelen (preventief) aan vervanging toe zijn. Zo hebben we een aantal jaren geleden de wisselstrookinstallatie vervangen en een nieuwe noodstroomvoorziening geïnstalleerd.

Renovatie Spijkenisserbrug

Om het aantal storingen in de toekomst nog verder te verminderen, wordt de Spijkenisserbrug gerenoveerd. De aanpak van de brug is onderdeel van de grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland.

We renoveren en vervangen de komende jaren 8 tunnels, 13 bruggen en 10 wegen. Daarmee zorgen we ervoor dat u als (vaar)weggebruiker ook in de toekomst vlot en veilig op uw bestemming aankomt. We plannen dit heel zorgvuldig, maar kunnen niet alles tegelijk aanpakken.

De fase waarin we de Spijkenisserbrug aanpakken, staat gepland voor 2024/2025.

Hinder Spijkenisserbrug beperken

In samenwerking met de gemeente Nissewaard ontwikkelden we zogenaamde ‘wat-als-plannen' voor de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug. Hierin staan afspraken over welke maatregelen we nemen bij storingen. Ook hebben we samen met de gemeenten Nissewaard en Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam een aantal proeven uitgevoerd om de bereikbaarheid van Voorne-Putten te verbeteren.

We voerden onder meer een proef met een brugopeningsvoorspeller uit. Het doel van deze brugopeningsvoorspeller is om de informatievoorziening naar de weggebruikers, over de beschikbaarheid van de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug, te verbeteren.

Omleidingsroutes storingen Spijkenisserbrug

Bij storingen aan de Spijkenisserbrug wordt het wegverkeer omgeleid via de Hartelbrug, de Botlekbrug en de Botlektunnel in de snelweg A15. Ook (brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Botlekbrug.

Communicatie bij storing of stremming Spijkenisserbrug

Bij iedere storing wordt er een sms-bericht verstuurd. Dus ook bij een storing van korte duur en als er eigenlijk geen hinder is. Daarnaast informeren we betrokken instanties (denk hierbij aan de gemeente Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en hulpdiensten) en vindt er berichtgeving via Twitter plaats.

Over het verloop en de duur van een storing of stremming wordt de omgeving via sms, Twitter, websites van gemeenten en de media door Rijkswaterstaat op de hoogte gehouden.

Aanmelden sms-service

Aanmelden voor de gratis sms-service kan door een sms te sturen naar 3669 met de tekst 'sbrug aan'. Wilt u geen berichten meer ontvangen? Sms dan 'sbrug stop' naar 3669.

Nieuws over de Spijkenisserbrug

Onderliggende pagina