Nieuwsbericht

Waterstanden Rijn en Maas stijgen, nog steeds hoge waterstanden op IJsselmeer en Markermeer

Gepubliceerd op: 2 januari 2024, 17.09 uur - Laatste update: 25 maart 2024, 11.34 uur

De waterstanden van de Rijn en de Maas stijgen weer nadat deze de afgelopen dagen zijn gedaald. Dat komt door de al gevallen neerslag én de nog verwachte neerslag in het stroomgebied van de Rijn (Duitsland en Zwitserland) en de Maas (België en Noord-Frankrijk).

Ook in het IJsselmeer en het Markermeer staat het water nog altijd hoog. In combinatie met soms (veel) wind zorgt dit lokaal voor extra hoge waterstanden, wat wateroverlast tot gevolg kan hebben.

Naast de Rijn en de Maas krijgen ook de kleinere rivieren en beken te maken met stijging van de waterstanden. Overal is de grond verzadigd, dus waar regen valt, zullen waterstanden snel stijgen. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland houden Rijkswaterstaat en de waterschappen de situatie scherp in de gaten.

Waterstand Rijn

Op dit moment daalt de waterstand van de Rijn, maar vanaf donderdag 3 januari 2024, stijgt het water naar verwachting weer.

Op zondag 7 of maandag 8 januari 2024 verwachten we de hoogste waterstand, naar verwachting 14 tot 14.50 m boven NAP bij Lobith. Dit is een vergelijkbare stand met die van 28 december 2023. Toen bereikte de Rijn een waterstand van 14.52 m boven NAP. Deze waterstanden komen gemiddeld eens in de 5 jaar voor.

Waterstand Maas

Het water in de Maas is op dit moment aan het stijgen en bereikt naar verwachting op donderdag 4 januari 2024 de piek. We verwachten dan een waterafvoer tussen de 1400 en 1800 m3 per seconde bij Sint Pieter. Deze afvoeren komen gemiddeld eens in de 3 jaar voor.

Waterstand IJsselmeer en Markermeer

Zowel in het IJsselmeer als het Markermeer zijn de waterstanden nog altijd erg hoog. De komende dagen wordt ook veel wind verwacht. De wind komt voornamelijk uit het zuidwesten. Dit stuwt het water op naar de oostkant van het IJsselmeer en het Markermeer. Door de vorm van de meren zullen ook gebieden aan de westkant te maken kunnen krijgen met hogere waterstanden.

Hierdoor kan opnieuw buiten de dijken wateroverlast ontstaan. De waterstanden in beide meren blijven de komende periode nog hoog. Dit komt door een combinatie van veel neerslag, grote aanvoer vanuit de rivieren en beperkte afvoermogelijkheden.

Sluiting Ramspolkering

De kans bestaat dat Rijkswaterstaat de Ramspolkering weer sluit. Stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit. Daarmee waarborgt de dam de veiligheid van het achterland. De Ramspolkering is de afgelopen weken vaker gesloten.

Waterveiligheid

Op basis van de huidige voorspellingen is de waterveiligheid niet in het geding. De dijken zijn hierop berekend. Wel kan er regionaal en in buitendijkse gebieden opnieuw wateroverlast optreden.

Vanuit het Watermanagementcentrum worden waterbeheerders op de hoogte gehouden van de waterstanden. Op basis van die informatie kunnen zij op tijd maatregelen nemen. Denk aan het openen van stuwen, het sluiten van coupures (een opening in een dijk die bij hoogwater wordt dichtgezet) en aan het uitvoeren van extra dijkinspecties.

Daar waar het kan wordt het water zo goed mogelijk verdeeld. Bijvoorbeeld over de kanalen in het Zuiden van het land. Uit voorzorg wordt het water in die kanalen wat lager gehouden om het water uit de Maas te kunnen opvangen. Zoals gebruikelijk bij een hoogwatergolf worden ook de stuwen in de Maas gestreken.