Nieuwsbericht

26e functioneringssluiting Maeslantkering geslaagd

Gepubliceerd op: 17 september 2023 - Laatste update: 22 september 2023, 08:41

Een keer per jaar, voor het begin van het stormseizoen, sluit Rijkswaterstaat de Maeslantkering en de Hartelkering om deze stormvloedkeringen te testen.

Zaterdagmiddag 16 september 2023 rond 15.30 uur zag het toegestroomde publiek de armen van de Maeslantkering langzaam over het water naar elkaar toe bewegen om de Nieuwe Waterweg af te sluiten. 

Het uitvaren, sluiten en afzinken van de armen duurde ruim 1,5 uur. Sinds zondagnacht 04.11 uur staat het sein op de kering weer op groen; de kering is open en schepen kunnen de waterweg weer gebruiken. De 26e functioneringssluiting van de Maeslantkering is voorspoedig verlopen.

Geslaagde functioneringssluiting Maeslantkering

De Maeslantkering, in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, is gebouwd tussen 1991 en 1997. Deze zelfsluitende kering is 26 jaar geleden als laatst voltooide Deltawerk in gebruik genomen. In dezelfde periode is ook de Hartelkering bij Spijkenisse gebouwd die het achterliggende Europoortgebied beschermt.

De Maeslant- en Hartelkering sluiten altijd samen. Tijdens de functioneringssluiting van de Maeslantkering ging ook de Hartelkering dicht.

Rijkswaterstaat voert elk jaar een sluiting uit ter voorbereiding op het stormseizoen. Dan test Rijkswaterstaat zowel de techniek van de kering als de organisatie. Na het grote onderhoud in de zomermaanden is dit de bevestiging dat de keringen kunnen sluiten als dat nodig is.

De sluiting duurt alles bij elkaar zo’n 6 á 7 uur, publiek kon de zichtbare bewegingen volgen vanaf de nabij gelegen heuvel. De geslaagde sluiting van de Maeslant- en Hartelkering markeert dat Rijkswaterstaat in Zuid-Holland klaar is voor het stormseizoen.

Symposium hoogwaterbescherming

Vorig jaar beleefde de Maeslantkering de 25e jubileumsluiting. Ook deze editie had een feestelijk tintje. Rijkswaterstaat viert dit jaar haar 225-jarig jubileum

Ter gelegenheid daarvan vond in het Keringhuis een speciaal symposium plaats voor leerlingen en studenten aan MBO, HBO en WO over de laatste ontwikkelingen rond hoogwaterbescherming.

De technisch medewerkers en ingenieurs van de toekomst volgden een afwisselend programma met presentaties en activiteiten en zagen daarna de kering live dicht gaan.

Bescherming tegen hoogwater

Nederland is een waterland. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Dit maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met stormen, heftige regen en hoge rivierstanden.

Bescherming tegen hoogwater is en blijft dus van levensbelang. De 13 Deltawerken in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant zijn aangelegd na de Watersnoodramp van 1953 en beschermen ons al 65 jaar tegen hoog water.

Het zijn unieke en complexe zeeweringen. De Maeslant- en Hartelkering beschermen met de achterliggende dijken ongeveer 1,5 miljoen mensen in Rotterdam, Dordrecht en het omliggende gebied tegen stormvloeden van de Noordzee.