Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat besteedt aandacht aan klimaatverandering tijdens 225-jarig jubileum

Gepubliceerd op: 24 mei 2023 - Laatste update: 14 juni 2023, 16:33

Rijkswaterstaat werd op 24 mei 1798 opgericht om het land te beschermen tegen ‘de Woede der Zee en der Stormen. We zijn uitgegroeid tot een organisatie met 10.000 werknemers en we houden ons bezig met tal van opgaven op het gebied van water, infrastructuur en milieu.

Klimaatadaptatie belangrijke opgave

We staan de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water, infrastructuur en milieu. Een van de belangrijkste is klimaatadaptatie.

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, droogte en hittegolven. Dit heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding van ons land en voor onze infrastructuur. In ons jubileumjaar besteden we extra aandacht aan klimaatadaptatie. Ook werken we samen met partners uit de overheid, het bedrijfsleven en de kennissector om de feiten en scenario's in kaart te brengen.

Het 225-jarig jubileum van Rijkswaterstaat is een belangrijke mijlpaal. Het laat zien dat de organisatie ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in het bouwen en onderhouden van onze infrastructuur. Daarnaast blijven we ons richten op de verdere ontwikkeling van een duurzame en slimme infrastructuur. Hierbij gebruiken we nieuwe technologieën en innovaties.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de afgelopen 225 jaar hebben we een belangrijke rol gespeeld in de vormgeving van Nederland. We realiseerden de Deltawerken en de Afsluitdijk die ons land beschermen tegen overstromingen. Op dit moment gelden ze als internationaal voorbeeld van waterbouwkundige expertise.

In de afgelopen eeuwen bouwden we veel sluizen, stuwen en kanalen. Ook zorgden we voor de aanleg en het beheer van het Nederlandse rijkswegennet; een van de meest veilige en efficiënte ter wereld. Rijkswaterstaat werkt actief aan een duurzamer Nederland. Zo hebben we (mede) de Marker Wadden aangelegd. Verder werken we aan de ontwikkeling van het windenergienetwerk op zee.

Jubileum Rijkswaterstaat

Het 225-jarig bestaan vieren we vanaf 17.30 uur met een ceremonieel programma, waarbij koning Willem-Alexander aanwezig is. Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat, minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van Infrastructuur en Waterstaat, ontvangen hem.

De koning ontvangt namens de Nederlandse samenleving een spel om middelbare scholieren bewust te maken van de uitdagingen rondom klimaatverandering. Ook krijgt hij ter ere van het jubileum een onderzoeksprogramma gepresenteerd. Dit programma geeft een impuls aan de kennis in Nederland over klimaatadaptatie en aan de uitvoering ervan in de praktijk. Daarnaast bezoekt hij de kennismarkt over de uitdagingen rondom klimaatadaptatie.