Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start onderzoeksprogramma klimaatadaptatie

Gepubliceerd op: 31 mei 2023 - Laatste update: 14 juni 2023, 16:29

Een groep van 10 Nederlandse universiteiten, hbo’s en mbo’s slaat op initiatief van Rijkswaterstaat de handen ineen om de kennis en praktijk over klimaatadaptatie een impuls te geven. Het doel is om de versnipperde kennis bijeen te brengen en te vertalen naar praktische oplossingen.

Uitdagingen door klimaatverandering

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, extreme droogte en hittegolven.

Dat heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding van ons land en voor onze infrastructuur. De vraagstukken zijn complex. Zo heeft het verbreden van een rivier tegen hoogwaterstand als gevolg dat er bij extreem laagwater weer eerder ondieptes kunnen optreden, waar het scheepverkeer last van heeft. En bij laagwater neemt de drukte op het spoor en de wegen toe.

Rijkswaterstaat inventariseert daarom de komende jaren, samen met zoveel mogelijk maatschappelijke partners, de uitdagingen en beschikbare kennis van klimaatverandering.

Ideeën samen tot uitvoer brengen

‘Rijkswaterstaat staat voor slim doen. Voor denken en handelen. Om die reden koppelen we in het onderzoeksprogramma bewust wetenschappelijk onderzoek aan het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Juist die samenwerking is zowel voor kennisontwikkeling als voor de uitvoering belangrijk', zegt directeur generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat. 

'Theorie is leuk, maar voor de uitvoering moeten we de ideeën in handelen kunnen vertalen. Dat is de vaardigheid die voor Nederland belangrijk is; nu én in de toekomst.’

Samen tot nieuwe kennis komen

De samenwerking tussen de onderzoek- en onderwijsinstellingen levert kennis en kunde op rond uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt. Zowel op korte als op lange termijn.

Denk aan: inzichten over klimaatadaptatie voor wegen, waterwegen en het watersysteem, op allerlei niveaus. Denk aan de vraag hoe we rekening kunnen houden met het samenvallen van meerdere extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte en hevige regenbuien.

Ook wordt geïnventariseerd welke praktische kennis nodig is en hoe we huidige en toekomstige generaties opleiden om aan de vraag te voldoen.

‘De samenwerking leidt tot nieuwe kennis en vaardigheden voor onze studenten, maar ook voor onze docenten’, zegt Joris van der Gun van Yuverta MBO Dordrecht. ‘Het mbo heeft een grote rol te vervullen in de noodzakelijke transities. Dat wordt hier eens te meer duidelijk.’