Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start met onderhoud strand Callantsoog

Gepubliceerd op: 4 april 2023, 11.57 uur - Laatste update: 2 augustus 2023, 15.00 uur

Vanaf de week van 3 tot en met 9 april 2023 beginnen we met het aanvullen van het zand op het strand van Callantsoog. Tot en met juni 2023 brengen we 800.000 m3 zand aan.

Met dit kustonderhoud houden we de kust van Callantsoog op zijn plaats en blijven we de Kop van Noord-Holland goed tegen de zee beschermen.

Toegankelijkheid strand voor bezoekers

Bij de strandsuppletie tussen paal 12 en 15 is het werkterrein waar we het zand storten dicht voor strandrecreatie. Dit is voor de veiligheid van strandbezoekers. Wanneer het strand weer veilig te gebruiken is, wordt dit deel weer vrijgegeven voor recreatie.

De rest van het strand is vrij toegankelijk. Om hinder te beperken, sluiten we een zo klein mogelijk gebied af. Ook zijn er passeerstroken langs het werkterrein.

Werkzaamheden strandsuppletie Callantsoog

Via strandslag Groote Keeten leverde de aannemer de afgelopen tijd materieel, zoals pijpleidingen en bulldozers aan. Als de werkzaamheden starten brengt een baggerschip het zand aan op het strand. Het schip zuigt, 10 km uit de kust, het benodigde zand op van de zeebodem en perst het via een pijpleiding naar het strand.

Tot slot verdelen bulldozers het zand over het strand en zorgt de wind voor de verdere verstuiving in het kustgebied. Een deel van het zand komt terecht in de duinen. Zo versterken we de kust en groeit de waterkering mee met de zeespiegelstijging.

Noodzaak kustonderhoud

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden blijven dan ook nodig

Samen met de waterschappen onderhouden we de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houden we al ruim 30 jaar de kustlijn op zijn plaats. Om de kust te onderhouden, gebruiken we elk jaar gemiddeld 12 miljoen m3 zand.