Nieuwsbericht

Verkeersmaatregelen voor renovatie Haringvlietbrug

Gepubliceerd op: 29 maart 2023

De voorbereidingen voor de renovatie van de Haringvlietbrug zijn in volle gang. Rijkswaterstaat overlegt op dit moment met betrokken organisaties over de maatregelen die we kunnen treffen om de hinder zo klein mogelijk te houden. Weggebruikers kunnen daar zelf ook aan bijdragen.

In juni en juli 2023 vervangen we de klep van de Haringvlietbrug. Hiervoor is het noodzakelijk dat we de brug dan 7 tot 8 weken afsluiten voor al het verkeer. Het projectteam van Rijkswaterstaat werkt met organisaties als gemeenten, OV-bedrijven en belangenverenigingen aan verkeersmaatregelen voor nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, automobilisten, (brom)fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen.

Hiervoor moeten we veel uitzoeken en afstemmen, maar de plannen worden steeds concreter. In dit artikel vertellen we welke maatregelen al bekend zijn en welke maatregelen we verder uitwerken.

Omleidingen

Het verkeer op de snelweg A29 leiden we tijdens de afsluiting van de brug om via de snelweg A59, A17, A16 en de Moerdijkbrug en via de autoweg N57, de Haringvlietdam en de snelweg A15 of andersom. Op de route via de Moerdijkbrug delen we de weg anders in zodat er extra ruimte komt om meer auto’s te kunnen verwerken op het knooppunt Noordhoek (A17/A59). Dat doen we ook bij de A16 ter hoogte van Dordrecht. De Kiltunnel is tijdens de gehele afsluiting tolvrij.

Samen zorgen voor minder drukte

Dagelijks rijden zo’n 66.000 voertuigen over de Haringvlietbrug. Als deze weggebruikers allemaal kiezen voor de omleidingsroutes, ontstaan in de ochtend- en avondspits lange files. De extra reistijd loopt dan op tot meer dan een uur.

We adviseren weggebruikers nadrukkelijk om als dat mogelijk is hun reisgedrag aan te passen. Bijvoorbeeld door thuis te werken, buiten de spits te reizen, samen te reizen, de trein nemen of voor korte afstanden de fiets te pakken. Ook adviseren we om vrije dagen en vakantie als het maar even kan zoveel mogelijk te plannen tijdens de afsluiting.

Zo zorgen we samen voor minder drukte op de omleidingsroutes en kunnen nood- en hulpdiensten, mensen in vitale beroepen en logistiek zonder al te grote vertraging op hun bestemming komen.

Pont voor (brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer

Via de parallelbaan van de Haringvlietbrug kunnen (brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer het Haringvliet over. Voor deze weggebruikers is het niet mogelijk om een omleidingsroutes te volgen, simpelweg omdat deze te lang zijn. Daarom zetten we 2 veerverbindingen in: een pont voor (brom)fietsers en voetgangers en een pont voor landbouwverkeer.

Beide ponten varen langs de brug, zodat de extra reisafstand zo kort mogelijk is. Aan de noordkant vertrekken de veerponten vanaf het oostelijke strandje dat naast de brug ligt. Aan de zuidkant bij trailerhelling en horecagelegenheid de Banaan.

Afvaartijden pontjes volgen later

Op de fietspont is ruimte voor zo’n 175 voetgangers of 75 passagiers met een fiets of brommer. We werken op dit moment aan de exacte dienstregeling. Het voornemen is dat de pont van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 20.00 uur en op zondagen tussen 11.00 en 20.00 uur elk half uur gaat varen.

Voor de vaartijden voor de landbouwpont zijn we in gesprek met brancheorganisaties. De basis van het vaarschema is maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 20.00 uur wat minder afvaarten dan bij de fietspont. Voor de hooiperiode in juni worden aanvullende afspraken gemaakt.

Werkzaamheden voor ponten

Voordat de ponten kunnen varen, moeten we de aan- en afmeerplaatsen aanleggen. Ook zorgen we dat (brom)fietsers, scooters, voetgangers en landbouwvoertuigen veilig de veerponten kunnen bereiken. Zeker aan de noordkant is dat een opgave, want daar rijdt ook het bouwverkeer van aannemerscombinatie CMCH die de brug renoveert. Veiligheid staat voorop, het wordt passen en meten om fietsers, voetgangers, landbouwverkeer en werkverkeer letterlijk in goede banen te leiden. Het is om die reden ook niet mogelijk om dicht bij de pont te parkeren.

Al zijn er nog wat hobbels te nemen, we werken hard aan passende maatregelen. In de volgende nieuwsbrief informeren we u verder over de ponten. Daarin besteden we ook aandacht aan de aangepaste dienstregelingen van Connexxion en Arriva.