Nieuwsbericht

Nood- en hulpdiensten kunnen bij afsluitingen Heinenoordtunnel altijd door

Gepubliceerd op: 29 maart 2023

Ook tijdens afsluitingen die nodig zijn voor de renovatie van de Heinenoordtunnel kunnen nood- en hulpdiensten bij calamiteiten naar de overkant. We hebben daarvoor afspraken gemaakt met alle betrokken partijen én verkeers- en veiligheidsmaatregelen getroffen.

Overleg met veel partijen

Bij het uitwerken van de veiligheidsplannen en concrete maatregelen voor de renovatie van de Heinenoordtunnel zijn veel partijen betrokken, vertelt projectleider Bereikbaarheid Robin Witkamp. ‘Natuurlijk zijn brandweer, politie en ambulance (veiligheidsregio’s) belangrijke gesprekspartners, maar we hebben ook met bijvoorbeeld vervoersbedrijven, gemeenten, waterschappen, wegbeheerders en aannemers goed afgestemd. Samen zorgen we ervoor dat hulp- en nooddiensten altijd hun werk kunnen uitvoeren.’

Nood- en hulpdiensten door Tweede Heinenoordtunnel

Een belangrijke afspraak is dat nood- en hulpdiensten door de buis voor het landbouwverkeer van de Tweede Heinenoordtunnel mogen rijden als de Heinenoordtunnel in de snelweg A29 dicht is. ‘Als de Heinenoordtunnel in de A29 in 1 rijrichting is afgesloten, rijden ze in die richting door de landbouwbuis van de Tweede Heinenoordtunnel’, aldus Witkamp.

In de 3 periodes dat de Heinenoordtunnel voor langere tijd in beide richtingen is afgesloten, gelden andere afspraken en maatregelen. Witkamp: ‘We zorgen dan dat 1 rijbaan van de tunnel in de A29 beschikbaar is voor nood- en hulpdiensten in de richting Bergen op Zoom. In de richting Rotterdam rijden ze dan door de Tweede Heinenoordtunnel.’

Brandweer, politie en ambulance, maar ook ProRail en Sanquin mogen bij calamiteiten door de aangepaste buis van het landbouwverkeer van de Tweede Heinenoordtunnel. Witkamp: ‘Het gaat om ritten voor levensbedreigende situaties (prio 1), die je herkent aan de blauwe zwaailichten.’ Politie, ambulance en brandweer mogen ook zonder zwaailichten door de tunnelbuis om te garanderen dat ze overal in het gebied op tijd bij ongelukken kunnen zijn.

Ook mogen sommige personen en organisaties vanwege hun beroep in noodsituaties gebruikmaken van de tunnel. ‘Artsen van het Maasland Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis mogen bijvoorbeeld voor spoedoperaties door de tunnel. Hetzelfde geldt voor verloskundigen’, licht de projectleider toe. Deze professionals hebben daarvoor een speciaal document nodig.

Tunnelbuis tijdelijk aangepast

De Tweede Heinenoordtunnel heeft een aparte buis voor het landbouwverkeer en een aparte buis voor de (brom)fietsers. Als de tunnel dicht is, rijden de lijnbussen en de nood- en hulpdiensten door de buis van het landbouwverkeer heen. ‘Om veilig met lijnbussen door deze buis te kunnen, hebben we, in overleg met bevoegd gezag en de veiligheidsregio, de tunnelbuis tijdelijk aangepast’, volgens Witkamp.

‘De buis is gebouwd voor landbouwverkeer en daar gelden andere veiligheidseisen en –voorzieningen voor dan voor een bus vol met passagiers. We hebben in deze buis bijvoorbeeld tijdelijke aansluitingen voor brandslangen en aan weerskanten groene evacuatielichten aangebracht. Ook hangen bij de ingang tijdelijk ventilatoren die, bij gebruik van de buis door de bussen, continu lucht door de tunnel blazen.’ Dit is noodzakelijk omdat in geval van brand de rook zo direct de tunnel uit wordt geblazen en mensen in de bus veilig geëvacueerd kunnen worden.

Goede afstemming vereist

Omdat ook bussen van Connexxion bij langere afsluitingen door de aangepaste Tweede Heinenoordtunnel rijden, is coördinatie van het verkeer dat door de Tweede Heinenoordtunnel gaat heel erg belangrijk. ‘Nood- en hulpdiensten en bussen zijn vanwege veiligheid nooit tegelijk in de tunnel’, vertelt Witkamp. ‘Connexxion heeft zijn dienstregeling zo opgesteld dat er altijd tijd tussen busritten zit. Bovendien hanteren we strenge procedures bij de doorgang. Bussen moeten bijvoorbeeld altijd stoppen voordat ze de tunnel inrijden.’

Extra veiligheidsmaatregelen

Verkeersregelaars begeleiden ter plekke de bussen en nood- en hulpdiensten. Om door de tunnel te mogen gelden er strenge veiligheidsmaatregelen. Zo stapt er, voordat een bus de tunnel inrijdt, een bedrijfshulpverlener ( BHV’er) in de bus die bij een calamiteit de passagiers helpt met evacueren. Aan het einde van de tunnel stapt de BHV’er weer uit.

Ook staat er altijd een speciaal voor de tijdelijke en nieuwe situatie opgeleid brandweerteam met coördinator paraat om in actie te komen als dat nodig is. Omdat de tunnel altijd langer dan een werkdag dicht is, hebben we meerdere teams van verkeerregelaars, BHV’ers en de brandweer nodig.

Verder houdt een verkeersinformatiesysteem met camera’s het verkeer in de aangepaste tunnel in de gaten. Witkamp: ‘Dankzij een geraffineerd samenspel van maatregelen en afspraken kan het verkeer veilig door de aangepaste Tweede Heinenoordtunnel. We zijn erg tevreden over de eerste weekenden met afsluitingen. In overleg met onder andere nood- en hulpdiensten, buschauffeurs en verkeersregelaars bepalen we de komende weken of en hoe het nóg beter kan.’