Nieuwsbericht

Riooldammen in de Nieuwe Waterweg

Gepubliceerd op: 14 februari 2023 - Laatste update: 3 april 2023, 12:27

Rijkswaterstaat legt in de Nieuwe Waterweg een langsdam aan van oude rioolbuizen uit Rotterdam. Gemeente Rotterdam vervangt het rioleringssysteem in de stad. Een mooi moment voor hergebruik. De oude buizen en putten krijgen een tweede leven bij Rozenburg.

Langsdammen van oude rioolbuizen

De buizen die ‘de riooldam’ gaan vormen zijn een deel van 4 km langsdammen die we aanleggen langs de landtong van Rozenburg, tussen de Maeslantkering en Rozenburg. Normaal gesproken is een langsdam van stortsteen, nu krijgen de schoongemaakte rioolbuizen een tweede leven als dam. Dit spaart CO2 en materiaal.

De riooldam steekt straks deels boven het water uit waardoor deze golfslag en stroming, van onder andere scheepvaart, tegenhoudt. Zo ontstaat een luw gebied met getijdewerking achter de riooldam. Zo’n intergetijdengebied heeft een grote aantrekkingskracht op vogels, waterplanten, vissen en ander waterleven. Het ruwe uiterlijk van de riooldammen, met zijn ongelijke vorm en vele gaten, is aantrekkelijk voor mossels, waterplanten en vissen.

‘Rotterdamse rioolbuizen krijgen een tweede leven en zorgen voor waterleven’, zegt Erik van Duijn, technisch adviseur bij Rijkswaterstaat. ‘Waterdieren hebben in en op de riooldammen meer plek om te schuilen en te rusten. Dat is gunstig voor de ecologie en waterkwaliteit. Vissen zullen bovendien meer energie hebben om verder landinwaarts te trekken, dat is dus ook verderop gunstig voor de waterkwaliteit.’

Groene Poort

Sinds 2013 werken we samen met het havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds in ‘de Groene Poort’. Doel van dit project is het maken van natuurvriendelijke en duurzame oevers langs de Nieuwe Waterweg en het Scheur. We leggen in totaal 4 km aan langsdammen aan en geven zo uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water.

Delen van oude Rotterdamse rioolbuizen liggen langs de oever van Landtong Rozenburg om een langsdam te vormen, waarachter een luw gebied kan ontstaan
Vanaf een schip schept een kraanvoertuig de oude rioolbuizen uit een vrachtschip in het water van de Nieuwe Waterweg