Werkzaamheden

Aanleg tijdelijke dam bij stuw Roermond

Gepubliceerd op: 13 februari 2023, 14.03 uur

We laten een tijdelijke dam aanleggen bij stuw Roermond. Dit zorgt ervoor dat het waterpeil niet te ver kan zakken en is nodig om de jukken te kunnen vervangen.

Eerste rij schuiven stuw Roermond niet terug

In 2022 hebben we de eerste rij schuiven van de stuw weggehaald, om het water van de Maas sneller te laten wegstromen. Normaalgesproken wordt deze rij weer teruggeplaatst als de afvoer van het water weer minder is. Dit gebeurt nu niet omdat we het terugplaatsen niet veilig genoeg kunnen doen. Dit heeft te maken met de verminderde conditie van de stuw.

Zonder andere maatregelen zou het waterpeil, bij een lage afvoer, uiteindelijk tot 1,35 m kunnen zakken. Dit is de hoogte van de weggehaalde schuiven. De aanleg van een tijdelijke dam voorkomt dit. Het werk wordt uitgevoerd door Paans Van Oord.

Aanleg tijdelijke dam

De aanleg van deze dam helpt om:

  1. ervoor te zorgen dat het waterpeil niet zó ver kan zakken, dat dit negatief is voor de omgeving, zoals voor de woonboten.
  2. het vervangen van de jukken te kunnen uitvoeren. De jukken zijn aan vervanging toe. Het doel is om voor het hoogwaterseizoen dat eind 2023 start, de nieuwe jukken te hebben geplaatst. Dan kan de stuw weer op een normale manier gebruikt worden. De dam komt stroomopwaarts van de stuw te liggen (de kant van Linne). Hij neemt zo de waterkerende functie van dit deel van de stuw over tot de vervanging.

Waterpeil handhaven in de Maas

De stuwen in de Maas zijn nodig om het waterpeil binnen bepaalde kaders te kunnen beïnvloeden. We proberen het peil zo stabiel mogelijk te houden. Zoals veel stuwen heeft stuw Roermond daarvoor 2 delen; het zogenoemde poirée-gedeelte en het Stoney-gedeelte. De dam komt voor het poirée-gedeelte te liggen. Dat is ook het deel waarvan we de jukken gaan vervangen. Het Stoney-gedeelte krijgt extra water te verwerken om zo het waterpeil te ‘sturen’.

Tijdelijk dam bij Linne als voorbeeld

In 2020 heeft Paans Van Oord ook een tijdelijke dam aangelegd bij stuw Linne. Dit was toen nodig om schade door een aanvaring te herstellen. Deze ervaring kunnen we goed gebruiken voor het herstel bij stuw Roermond.

Planning werkzaamheden stuw Roermond

We hopen in maart 2023 te beginnen met de werkzaamheden. Of dit lukt, is lastig aan te geven. We zijn hiervoor ook afhankelijk van de afvoer van de Maas. We verwachten minstens een maand bezig te zijn met de aanleg van de tijdelijke dam. Ook dat hangt weer af van de afvoer van de Maas. We verwijderen de tijdelijke dam als de stuw nieuwe jukken heeft en weer normaal gebruikt kan worden.

Hoge afvoeren

De tijdelijke dam heeft ook als effect dat het overloopgebied bij De Weerd eerder kan instromen dan normaal. Dit moment hangt af van het noodzakelijke waterbeheer. Hierover hebben we de omgeving geïnformeerd.

Materiaal tijdelijke dam Roermond

We maken de tijdelijke dam met zogenoemde breukstenen. Die worden over het water aangevoerd. Deze manier van werken is veilig.

Vragen over de aanleg van de tijdelijke Dam bij stuw Roermond?

U kunt via de website van waterinfo de waterstanden in de gaten houden. Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u die via Publieksvragen stellen. Zij zijn bereikbaar via dit contactformulier.