Nieuwsbericht

Opnieuw scheuren in stuw Roermond hersteld

Gepubliceerd op: 24 november 2022

Bij duikinspecties in september 2022 ontdekten we scheuren in een aantal jukken. Dit was in februari 2022 ook het geval. De scheuren zijn dichtgelast.

We blijven de stuw goed monitoren en startten met de voorbereiding om in 2023 te beginnen met het vervangen van alle jukken.

Risico’s bij hoge en lage afvoeren

Stuw Roermond is een van de 7 stuwen in de Maas waarmee we het waterpeil kunnen beïnvloeden. De stuw is op dit moment gezet, dat betekent dat alle schuiven erin zitten. Als de afvoer van de Maas hoger dan 400 m3/s wordt, halen we de 1e rij schuiven van dit deel van de stuw.

Zo kan het water sneller wegstromen. Normaal gesproken zetten we hiervoor de stuwkraan in, nu zullen we een kraanschip inzetten. Dit hebben we in februari ook gedaan. De 2e en 3e rij schuiven laten we staan. Dat kan bij hogere afvoeren betekenen dat het overloopgebied bij de Weerd eerder volstroomt dan normaal.

Als de afvoer weer gaat zakken en daarmee de waterstand naar daalt, kijken we of we de schotten veilig terug kunnen zetten. Als dit niet zo is, kan het Maaspeil bovenstrooms verder zakken dan normaal. Zonder de bovenste rij zal dit normaal gesproken maximaal 56 cm lager zijn. Hierover hebben we de belanghebbenden, zoals woonbootbewoners, geïnformeerd.

Definitief herstel jukken

De jukken zijn nu hersteld door ze te lassen, maar worden vervangen voor groot onderhoud. Het vervangen maakte onderdeel uit van het groot onderhoud, dat in september 2022 aan Mourik Infra is gegund. We zijn nu versneld gestart met de voorbereidingen hiervan. Na het hoogwaterseizoen kunnen we waarschijnlijk starten met de werkzaamheden.

Inzet kraanschip

Met het zogenoemde zetten en strijken van de stuw, kunnen we het waterpeil in een stuwpand (deel van de Maas) controleren. Om de onderdelen, de schuiven, uit de stuw te halen of er weer in te zetten, gebruiken we normaal gesproken een kraan. Deze rijdt over de rails die op de stuw ligt en zet de schuiven of haalt ze eruit.

Om de kans op nieuwe scheuren zo klein mogelijk te maken, gebruiken we nu geen kraan. Mocht het nodig zijn om veranderingen aan te brengen in de stuw, dan zetten we daarvoor een kraanschip in. Dit hebben we begin 2022 ook succesvol gedaan.

Actuele waterstanden

De actuele waterstanden bekijkt u via de website Waterinformatie Rijkswaterstaat.