Nieuwsbericht

Mourik verricht onderhoud stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek

Gepubliceerd op: 29 september 2022 - Laatste update: 30 maart 2023, 11:15

In opdracht van Rijkswaterstaat zal Mourik Infra tussen 2023 en eind 2026 grootschalige civieltechnische en werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Maasstuwen in Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek.

De opdracht is onlangs gegund en bestaat onder andere uit het vervangen van aandrijvingen van de stuwen, herstel van bodembescherming, schilderwerk en repareren van betonschades. Bij stuw Roermond moet ook de kraan vervangen worden.

Waarborgen beschikbaarheid stuwen

Gelijktijdig met de civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen, worden ook voorbereidingen getroffen om de bediening en besturing van de stuwen te moderniseren. Omdat hiervoor andere expertise en kennis nodig is, wordt dit werk apart aanbesteed.

Alle onderhoudswerkzaamheden samen moeten de beschikbaarheid van de stuwen waarborgen, totdat het tijd is voor grootschalige renovatie of volledige vervanging.

Beste Prijs-Kwaliteit verhouding

Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding van het werk op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd.

De inschrijving van Mourik draagt in hoge mate bij aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en aan een planning die zo groot mogelijke beschikbaarheid en veiligheid van het werk oplevert. Daarnaast heeft Mourik een uitstekende oplossing voor het droogzetten van de stuwdelen.

100-jarige stuwen zorgen deze zomer voor begaanbare rivier

In de Maas vormen 7 stuwen al 100 jaar de ruggengraat van de rivier. De Maas komt bij Eijsden, nabij Maastricht, Nederland binnen. Zij eindigt in de Noordzee, zo’n 45 m lager. Veel hoogteverschil dus. Stuwen zijn als traptreden in de rivier. Ze houden het water tegen. 

Met de stuwen kunnen we de waterstand beïnvloeden. Zo blijft de rivier lang, diep genoeg. En is er ook in droge zomers voldoende water voor scheepvaart.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Daarnaast werken we als beheerder van de Rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.