Nieuwsbericht

Droog en warm weer: de hoeveelheid water in de rivieren gaat dalen

Gepubliceerd op: 12 juli 2022 - Laatste update: 13 juli 2022, 15:19

Het is al een paar dagen echt zomers weer. En ook de komende 2 weken blijft het naar verwachting droog en warm. Lekker voor iedereen die vakantie heeft en van de zon wil genieten. Maar de warmte en het gebrek aan neerslag zorgen er ook voor dat de hoeveelheid water die door de grote rivieren stroomt de komende tijd gaat dalen. Wij en alle waterpartners zijn voorbereid en nemen maatregelen.

Minder water in de rivieren

De waterstand van de Rijn is op dit moment al laag en hij gaat nog verder dalen, omdat er bijna geen neerslag valt in het stroomgebied. De komende dagen gaat de hoeveelheid water die ons land binnenstroomt naar ongeveer 1000 m3/s. Dat is miljoen liter per seconde. Dat lijkt veel, maar toch komt dit in de maand juli zelden voor. Normaal gesproken stroomt er in deze tijd van het jaar 2 keer zoveel water door de Rijn.

Ook de afvoer van de Maas is lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Door het warme weer verdampt er veel water. Als het warm en zonnig is, neemt de watervraag voor onder meer landbouw en natuur juist toe.

Maatregelen zijn effectief

Ondanks deze trends is er op landelijke schaal nog geen sprake van watertekorten. Maatregelen die wij en de waterschappen eerder hebben genomen om een extra watervoorraad op te bouwen, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, zijn effectief. Lokaal, waar geen water kan worden aangevoerd en niet beregend kan worden, merkt de landbouw de gevolgen van de toenemende droogte. Ook in sommige natuurgebieden zijn de gevolgen van de droogte merkbaar.

Aandacht voor verzilting en scheepvaart

De komende weken neemt het risico op watertekorten toe. Samen met de waterschappen nemen we daarom extra maatregelen. Onder meer om verzilting tegen te gaan en de hinder van de lage waterstanden op de Rijn voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken. We publiceren dagelijks de waterstanden en de plekken waar het extra ondiep is (de minst gepeilde diepte) zodat de scheepvaart goed voorbereid is.

Droogtemonitor online

In de Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) leest u er alles over. Deze wordt regelmatig voorzien van de nieuwste informatie vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.