Brug Gennep: 2 weekenden afgesloten voor onderhoud

Werkzaamheden

Brug Gennep: 2 weekenden afgesloten voor onderhoud

Gepubliceerd op: 18 juli 2022 - Laatste update: 18 juli 2022, 15:45

Aannemer GSB (Gelders staalstraal- en schildersbedrijf) start 5 augustus 2022 in opdracht van Rijkswaterstaat met het verrichten van onderhoud aan de brug over de Maas bij Gennep.

Om de voegovergangen te repareren en/of te vervangen is de brug 2 weekenden afgesloten voor al het verkeer.

Data weekendafsluitingen

De weekendafsluitingen zijn:

  • vrijdag 5 augustus 22.00 tot en met maandag 8 augustus 2022 06.00 uur
  • vrijdag 26 augustus 22.00 tot en met maandag 29 augustus 2022 06.00 uur

De geldende omleidingen worden ter plekke aangegeven. Na deze werkzaamheden staat er nog een aantal wegafzettingen op het programma

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn nodig als gevolg van slijtage door gebruik. Het onderhoud bestaat onder andere uit het herstellen van de slijtlaag van de rijbaan en het fietspad, het vervangen van onderdelen van de voegovergangen, het herstellen van betonschades en het opnieuw conserveren (verven) van de aansluiting van de leuningstijlen op het beton.

De onderhoudswerkzaamheden aan de 313 meter lange brug maken deel uit van het reguliere onderhoud dat we laten verrichten aan oevers, rivieren en kunstwerken zoals bruggen, sluizen en stuwen. De huidige brug stamt uit wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog (1955) en de laatste renovatie is in 2008 geweest.

Onderhoud Vaarwegen

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.