Interview

Aanbestedingsprocedure Verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide is gestart

Gepubliceerd op: 20 juli 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:33

Eind mei 2022 is het aanbestedingsproces voor het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide gestart. Na een periode van onderzoeken en voorbereiding, is het contract van Rijkswaterstaat klaar en kunnen geïnteresseerde aannemers zich aanmelden.

Hoe die voorbereiding in zijn werk ging en hoe het vervolgtraject er nu uitziet, vertellen de experts.

De voorbereidende fase van het project

‘In de voorbereidende fase werken we de hele omvang van het project uit: het totaal van de risico's en verschillende criteria waar de plannen én de inschrijvers aan moeten voldoen,’ aldus Marjon Verhagen, inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat.

‘Dit doen we met een uitgebreid team met diverse specialisten. Want er moet veel onderzocht worden. Bijvoorbeeld op het gebied van archeologie, milieu en asfalt. Informatie die de inschrijvers nodig hebben om een goede aanbieding te maken.’

Eisen aan de aannemer

Na gesprekken met betrokken organisaties zoals de provincie, waterschap en de gemeenten, zijn afspraken vastgelegd over het bereik en de eisen van het project. 

'Eisen en afspraken waar de inschrijver aan moet voldoen,' zegt Sam de Visser, contractmanager van het project. ‘Zo moet de partij eindverantwoordelijk en in de lead zijn geweest van een bouwproject met een waarde van minimaal 100 miljoen euro.’

‘Ook moet de partij aantoonbaar ervaring hebben in het aanleggen of aanpassen van autosnelwegen – inclusief viaducten, bruggen, onderdoorgangen en geluidschermen. Als een aannemer of aannemerscombinatie geïnteresseerd is in de opdracht en aan deze eisen voldoet, kunnen zij zich via TenderNed – het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid – aanmelden voor het project.’

Beoordeling en selectie

‘In de eerste fase selecteren we de 3 beste voorstellen,’ zegt Verhagen. ‘Met hen voeren we verdiepende gesprekken, zodat zij gericht onderzoeken kunnen doen en aanbiedingen kunnen maken.’

De inschrijvingen worden beoordeeld op prijs en kwaliteit. Dat gebeurt door onafhankelijke teams. De Visser: ‘Met een berekening wordt gekeken welke inschrijver de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft en dus de meest aantrekkelijke aanbieding heeft gedaan. Daarbij worden duurzaam werken en het beperken van hinder voor de omgeving meegewogen.’

De gunning is gepland in de zomer van 2023. Dan gaat de winnende partij de ontwerpfase in.

De verschillende fases van het aanbestedingsproces en een toelichting hierop zijn te vinden in de onderstaande infographic.

Hoe vinden we een aannemer?

Bovenstaande infographic toont de stappen die in het aanbestedingsproces doorlopen worden:

Fase 1: start voorbereiding

Het inkoopplan wordt opgesteld met daarin de scope, risico’s, criteria, duur en kosten van het project.

Fase 1.1: onderzoek

We doen verschillende onderzoeken op het gebied van archeologie, milieu, flora en fauna, et cetera.

Fase 1.2: eisen formuleren

We houden gesprekken met betrokken partijen. Dit zijn gemeenten, provincie, waterschap, buurtenplatform, ProRail, et cetera.

Fase 1.3: interne checks

  • Check op kwaliteit: voldoet alle verzamelde input aan onze eisen?
  • Check op samenhang: klopt de samenhang tussen alle losse onderdelen?
  • Check op mensen en middelen: hebben we alle juiste mensen en middelen beschikbaar om te kunnen starten?

In het contract formuleren we alle eisen die we aan een aannemer stellen. De onderzoeksresultaten geven de aannemer een goed beeld van risico’s en zaken waar diegene rekening mee moet houden.

Fase 2 2e kwartaal 2022: start aanbesteding

Wanneer alle lichten op groen staan, wordt de aanbesteding gepubliceerd op een aanbestedingswebsite.

Fase 2.1: aanmeldingsfase

Bedrijven die in staat zijn deze opdracht uit te voeren (dit wordt getoetst aan ervaringseisen) mogen door naar de volgende fase.

Fase 2.2 3e kwartaal 2022: eerste dialoogfase

Er wordt een startbijeenkomst georganiseerd. Dit is een informatiebijeenkomst voor alle partijen. Hier kan ook het buurtenplatform haar aandachtspunten toelichten.

In deze fase zijn er ook individuele gesprekken en de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Alle vragen en antwoorden verwerken we in een ‘Nota van Inlichtingen’. Deze is voor alle aannemers beschikbaar.

Fase 2.3: beoordeling

De aannemers moet en in een plan uitwerken hoe ze een aantal risico’s die wij hebben uitgewerkt gaan beheersen.

In het 4e kwartaal van 2022 worden de 3 aannemers met het beste plan geselecteerd. Deze gaan door naar de volgende fase.

Fase 2.4 1e kwartaal 2024: tweede dialoogfase

Met iedere aannemer voeren we 3 verdiepende gesprekken. In deze fase schrijven de aannemers hun voorstellen.

Fase 2.5 2e kwartaal 2023: beoordeling

Alle 3 de aannemers dienen in deze fase hun offerte in. Wij beoordelen de plannen en offertes door te kijken naar de beste prijs-kwaliteit verhouding op basis van 4 criteria. Per criterium is er een apart team dat de beoordeling doet. In het 2e kwartaal van 2023 is de winnaar bekend.

Fase 2.6: bezwaar periode

In deze periode kunnen de verliezende aannemers nog bezwaar aantekenen bij de rechter.

Fase 3 3e kwartaal 2023: gunning

Aan de slag!