Nieuwsbericht

25 jaar Deltawerken: fototentoonstelling Kadir van Lohuizen op Oosterscheldekering

Gepubliceerd op: 26 juli 2022 - Laatste update: 26 juli 2022, 10:32

De fototentoonstelling ‘Na ons de zondvloed’ van prijswinnend fotojournalist Kadir van Lohuizen is van 26 juli tot en met 25 augustus 2022 nabij het Topshuis op de Oosterscheldekering te zien.

In de rondreizende tentoonstelling wordt aandacht gevraagd voor zeespiegelstijging en klimaatverandering. De expositie is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen Kadir van Lohuizen, Rijkswaterstaat en het Scheepvaartmuseum.

Niet voor niets een buitententoonstelling

Om de zeespiegelstijging in beeld te brengen, reisde Van Lohuizen 10 jaar lang de hele wereld over. Van de Verenigde Staten en Groenland tot Indonesië en Bangladesh. Van Lohuizen koos niet voor niets voor een buitententoonstelling. ‘Naar binnen gaan is een drempel. Buiten lopen mensen ongewild tegen de foto’s aan. Dat is confronterend’, aldus Van Lohuizen.

25 jaar Deltawerken

Voor Rijkswaterstaat is de voltooiing van het Deltaplan, met de opening van de Maeslantkering afgelopen 10 mei 25 jaar geleden, de aanleiding om de reizende tentoonstelling naar diverse plekken te brengen. De tentoonstelling staat van 26 juli tot en met 25 augustus op de Oosterscheldekering, direct naast het kunstwerk van Marinus Boezem bij het Topshuis.

We startten de bouw van de Deltawerken na de Watersnoodramp van 1953, een voor die tijd gedurfd bouwprogramma. Het afsluiten van uitlopers van de zee in het land met vaste dammen en beweegbare stormvloedkeringen was nog nooit eerder vertoond. De Hollandse IJsselkering is het eerst geopende Deltawerk in 1958. Met de opening van de Maeslantkering in 1996 is het Deltaplan voltooid, nu 25 jaar geleden.

Van levensbelang voor Nederland

De Deltawerken zijn van levensbelang voor Nederland. Zonder Deltawerken, dijken, duinen, dammen, stuwen en sluizen zou 60% van ons land overstromen. We zorgen er samen met de waterschappen voor dat we kunnen leven in een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. De Oosterscheldekering is, als onderdeel van de Deltawerken, een onmisbaar en vitaal onderdeel in de bescherming van Nederland tegen het water.

Dankzij het feit dat het een kering is en geen dam, hebben we op de Oosterschelde ook het unieke schorren- en slikkenlandschap kunnen behouden. Het betreft dan het onderwaterleven, en daarmee ook de zoutwatervisserij en de mossel- en oestercultuur.

Nederland nu en in de toekomst beschermen

We werken samen met het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en verschillende maatschappelijke organisatie samen aan het Deltaprogramma, onder leiding van de deltacommissaris. Het doel van dit programma is om Nederland, nu en in de toekomst, te beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarnaast werkt de overheid hiermee aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land.