Onderhoud Brug Oude Maasje over Zuiderkanaal bij Sprang-Capelle; 4 juli - 26 augustus

Werkzaamheden

Onderhoud Brug Oude Maasje over Zuiderkanaal bij Sprang-Capelle; 4 juli - 26 augustus

Gepubliceerd op: 29 juni 2022 - Laatste update: 25 november 2022, 12:29

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Van Doorn van 4 juli tot en met 26 augustus 2022 onderhoudswerkzaamheden aan brug Oude Maasje over het Zuiderkanaal bij Sprang-Capelle.

Pontonbrug

Van 4 juli tot en met 26 augustus 2022 is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers. Speciaal voor de fietsende scholieren wordt een pontonbrug ingezet. Tot de schoolvakantie kan deze doordeweeks, overdag, door fietsers en voetgangers gebruikt worden voor de oversteek. Daarbij worden ook verkeersregelaars ingezet.

Werkzaamheden

Het onderhoud bestaat uit het conserveren van de brug, vervangen van het asfalt, de slijtlaag, schampkanten en het rubberprofiel en het herstellen van schades. De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat we laten verrichten aan oevers, rivieren en kunstwerken zoals bruggen, stuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht.

Onderhoud en aanleg vaarwegen Zuid-Nederland

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.

Bekijk de nieuwspagina voor meer nieuws over het onderhoud aan de brug over het Oude Maasje.