Hoofdweg (s109) in Rotterdam vanaf zondag 5 juni 2022 weer beperkt open voor verkeer: werkzaamheden viaduct A16 afgerond

Werkzaamheden

Hoofdweg (s109) in Rotterdam vanaf zondag 5 juni 2022 weer beperkt open voor verkeer: werkzaamheden viaduct A16 afgerond

Gepubliceerd op: 1 juni 2022 - Laatste update: 7 juni 2022, 15:15

Zondag 5 juni 2022 zijn de werkzaamheden onder het viaduct in de A16 ter hoogte van het Terbregseplein afgerond. Vanaf dat moment is de Hoofdweg (s109) in Rotterdam, ter hoogte van het viaduct, weer beperkt open voor verkeer.

De Hoofdweg is beperkt open, omdat door de ondersteuningsconstructie onder het viaduct nu minder ruimte is. De beperkte openstelling zal tot aan het moment dat de rijdekken van het viaduct zijn vervangen (2024) tot hinder leiden in de omgeving.

Veiligheid voorop

Sinds maandag 16 mei 2022 is de Hoofdweg onder het viaduct afgesloten. Voor de veiligheid van het verkeer hebben we ondersteuning geplaatst onder het viaduct.

Bij de voorbereiding van de renovatie van het viaduct (die al stond gepland in 2024) is een acuut probleem ontdekt. Het blijkt dat de constructie van het viaduct in de snelweg A16 niet langer voldoet. Op dit moment wordt bekeken of de renovatie van het viaduct naar voren kan worden gehaald.

Om de belasting te verminderen is sinds 2021 zwaar transport al niet meer over het viaduct geleid en wordt het viaduct extra in de gaten gehouden.

Verlenging afsluiting door extra werkzaamheden

In een week tijd (16-23 mei 2022) werden 4 rijen ondersteuning onder het viaduct geplaatst. In die week bleek uit aanvullend onderzoek dat nog 2 extra rijen moesten worden geplaatst voor maximale ondersteuning van het viaduct. De afsluiting duurde daardoor helaas nog tot 5 juni 2022, omdat er personeel en materieel geregeld moest worden

Bovendien is er minder werkruimte beschikbaar om aan beide rijen ondersteuning te werken en tegelijk een calamiteitenroute open te houden. Hierdoor hebben de extra werkzaamheden meer tijd gekost dan de oorspronkelijk geplande werkzaamheden.

Beperkte ruimte

Door de ondersteuning onder het viaduct is er minder ruimte beschikbaar voor het verkeer en is er door de gemeente Rotterdam een keuze gemaakt waarbij de veiligheid en doorstroming het meest gewaarborgd zijn. Openstelling in beide richtingen voor autoverkeer is niet meer mogelijk.

Vanaf 5 juni 2022 is 1 rijstrook beschikbaar voor fietsers en voetgangers (beide richtingen). De andere rijstrook is voor autoverkeer in 1 richting, waarbij gekozen is voor verkeer richting de stad (van oost naar west). De hulpdiensten kunnen bij calamiteiten (en filevorming op de rijstrook voor auto’s) over de rijstrook voor langzaam verkeer.

Gewijzigde verkeerssituatie

  • Autoverkeer vanuit Prins Alexander richting Kralingen kan weer over de Hoofdweg (s109) onder het viaduct doorrijden. Er is 1 rijstrook beschikbaar.
  • Voor het verkeer uit de richting Kralingen naar Prins Alexander blijft de omleiding via de Boszoom, Prinsenlaan en de Prins Alexanderlaan van kracht. De omleidingsroute voor autoverkeer vanuit Kralingen richting Prins Alexander wordt met gele borden en tekstkarren aangegeven.
  • De oprit naar de A16 richting Dordrecht blijft toegankelijk.
  • Onder de zuidzijde van het viaduct komt een onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten (in beide richtingen).
  • De afrit Prins Alexander (27) van de A16 is toegankelijk.

Monitoring

Na realisatie van de ondersteuningsconstructie monitort de gemeente Rotterdam de verkeerssituatie nauwlettend. Dit om te zien of de genomen maatregelen effectief zijn, moeten worden bijgesteld of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de afrit en/of oprit (27) Prins Alexander van de A16, of een aanpassing aan de inrichting van de weg.

Forse opgave

We werken de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op verstoringen en daarom worden ze nu vernieuwd.