Nieuwsbericht

Vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde 3.0: wat hebben we geleerd?

Gepubliceerd op: 8 februari 2022

Miek Geerts, projectmanager van de Vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde, stapte in maart 2020 op een rijdende trein. Het aanbestedingstraject was achter de rug toen zij Bert Kortsmit, opvolgde. Geerts kijkt terug op een goed verlopen, succesvol project.

Toevallig was ik vanuit mijn vorige rol als projectmanager van Natuurpakket Westerschelde van Provincie Zeeland aanwezig bij de Project Start Up’, begint Geerts haar terugblik. ‘Ik heb dus het geluk gehad persoonlijk kennis te hebben kunnen maken met alle betrokkenen, voor we noodgedwongen over moesten stappen op digitaal contact. Achteraf ben ik daar zeker blij mee.

Persoonlijke relaties

Die persoonlijke kennismaking legde de basis voor het soepel oplossen van een paar issues in het project. Geerts: ‘Zo kregen we nieuwe informatie over niet-gesprongen explosieven in de Westerschelde, waar we een oplossing voor moesten bedenken. De risico’s waar we mee te maken kregen waren weliswaar klein, de gevolgen konden enorm zijn.

De gesprekken met de aannemer en de experts die ingeschakeld werden, verliepen constructief en samen kwamen ze tot een veilige oplossing. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het feit dat we in het begin van het project geïnvesteerd hebben in de relatie, hier geholpen heeft. Dat is zeker iets dat ik meeneem naar een volgend project. De vorm van ons contract, Best Value, zorgt ervoor dat we nauw samenwerken als opdrachtgever en opdrachtnemer. We staan niet tegenover elkaar, maar brengen samen als een team het project tot een goed einde.

Hoogtepunten

Gevraagd naar de hoogtepunten in het werk, geeft Geerts aan dat vooroeververdediging onzichtbaar is. ‘Je ziet er niets van, terwijl een robuuste vooroever van levensbelang is voor de waterveiligheid. Ik ben bijzonder trots op de wijze waarop duurzaamheid een plek heeft gekregen in ons werk in de Westerschelde. Zo zette Van Oord bijvoorbeeld hun kraanschip Werkendam in, dat aangedreven wordt door LNG, Liquified Natural Gas. Daarmee werd flink bespaard op de CO2-uitstoot. Een ander hoogtepunt is een ogenschijnlijk klein project als het plaatsen van wilgentenen in de Oosterschelde, om de zeekatten te helpen met het afzetten van eitjes. Boskalis zette deze actie op met de duikersvereniging. Geweldig als je ziet wat een resultaat dat heeft!

En nu?

Het geleverde werk zorgt in principe voor de komende 50 jaar voor waterveiligheid. ‘We blijven natuurlijk monitoren, zodat we in kunnen grijpen als het nodig is’, geeft Geerts aan. ‘We monitoren ook de ecologische gevolgen van ons werk: hoe snel herstelt de natuur zich? We leren hiervan voor de toekomst.

Meer nieuws Vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde