Nieuwsbericht

Van Expeditie RWS2050 naar Kompas RWS

Gepubliceerd op: 6 januari 2022 - Laatste update: 11 januari 2022, 15:11

In eerdere nieuwsbrieven ging het over Expeditie RWS2050, de brede toekomstverkenning naar ontwikkelingen in de omgeving van Rijkswaterstaat. Op basis van de resultaten van deze verkenning heeft het bestuur van Rijkswaterstaat besloten tot een nieuwe strategie: Kompas RWS. We nemen u mee in de belangrijkste keuzes.

Om te beginnen heeft het bestuur geconstateerd dat de missie van Rijkswaterstaat – een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland – ook de komende jaren onverminderd relevant blijft. Sterker nog, door klimaatverandering en de grote ruimtelijke transitieopgaven zal die missie waarschijnlijk alleen maar urgenter worden. Daarbij weten we dat het onderhouden en tijdig vervangen van de infrastructuur de komende jaren óók veel extra aandacht en middelen vraagt.

Lijn van continuïteit

Continuïteit is dus belangrijk. Medewerkers moeten stevig kunnen doorwerken om 'de productie' te halen. Maar er is ook vernieuwing nodig. De vraag is daarom hoe je in de strategie tot een goede balans komt tussen die twee. In het Kompas RWS is hier bewust over nagedacht. Besloten is, dat het merendeel van het werk van Rijkswaterstaat de lijn van continuïteit kan blijven volgen. In dit werk vindt wel ontwikkeling plaats, maar meer geleidelijk en op basis van vakmanschap. Daarnaast zijn er ook enkele onderwerpen waarop meer fundamentele veranderingen nodig zijn. Die onderwerpen zijn verwerkt in een zestal focuspunten.

Rijkswaterstaat wil zich bezinnen op een stevigere inzet rond klimaatadaptatie. Daarnaast denken we dat het belangrijk is om meer aandacht te hebben voor de samenhang van infrastructuren van energie, data, water, wegen en groen. Deze vormen samen de 'ruggengraat voor de transities'. Mede tegen deze achtergrond willen we verkennen wat de rol van Rijkswaterstaat, als uitvoeringsorganisatie van het rijk, in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland kan zijn. Ook versterken we de aandacht voor de wijze waarop we ons werk aan de digitale wereld verbinden. Rijkswaterstaat wil een kwaliteitsslag in het assetmanagement maken. Tenslotte richten we de interne organisatie in met als leidraad 'opgavegericht samenwerken'.

De komende maanden gaan de betrokken collega’s aan de slag om deze nieuwe accenten verder vorm en inhoud te geven.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Download de pdf van het boekje 'Van Expeditie RWS2050 naar Kompas RWS'. Wilt u graag eens van gedachten wisselen over de geschetste ontwikkelingen? Laat het ons weten door het contactformulier Strategische Verkenningen in te vullen.