Nieuwsbericht

Start aanbesteding verbreding A27 Houten - Hooipolder contract Noord (Houten – Everdingen)

Gepubliceerd op: 1 november 2021, 09.59 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 13.45 uur

Rijkswaterstaat zoekt een aannemer voor de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Everdingen. Dit is contract Noord van het project A27 Houten - Hooipolder.

Op 1 november 2021 zijn de aanbestedingsdocumenten voor deze opdracht gepubliceerd op TenderNed. Sinds juni 2021 loopt ook de aanbesteding voor het zuidelijke deel van het project, Everdingen - Hooipolder.

De aanbesteding voor het noordelijke gedeelte, tussen Houten en knooppunt Everdingen, betreft onder meer de verbreding van 7 km snelweg, de verbreding van de westelijke Houtensebrug en de vervanging van de Hagesteinsebrug. De gunning voor contract Noord staat voor eind 2022 gepland. Rijkswaterstaat neemt bij deze aanbesteding de ervaringen mee die tot nu toe zijn opgedaan tijdens de aanbesteding van contract Zuid. Daar lopen momenteel constructieve gesprekken met geselecteerde aannemerscombinaties. De gunning van contract Zuid is gepland vóór de zomer van 2022.

Nieuw soort samenwerking

Bij deze aanbesteding wordt voor beide grote bruggen gebruikgemaakt van de zogenoemde 2-fasen-aanpak. Hierbij stelt Rijkswaterstaat in de eerste fase samen met de opdrachtnemer pas een prijs vast voor de meest risicovolle of onzekere delen van de bouwfase als de risico’s beter zijn in te schatten. Met de 2-fasen-aanpak sluit Rijkswaterstaat aan bij de doelstellingen uit het transitieplan ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarvoor Rijkswaterstaat en marktpartijen zich de komende jaren inzetten.

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat: ‘Enkele maanden na contract Zuid, kunnen we nu ook de aanbesteding voor contract Noord starten. Een interessante opdracht, die niet alleen verbreding van de snelweg behelst, maar ook verbreding en vervanging van bruggen. Ik hoop dat marktpartijen net zo enthousiast zijn als wij om samen de doorstroming op dit deel van de snelweg A27 te gaan verbeteren en met de 2-fasen aanpak aan de slag te gaan.’

Projectmanager Marc Lentjes: ‘We gaan een nieuwe vorm van samenwerking aan: samen op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen en hobbels die we ongetwijfeld gaan tegenkomen. Dat vraagt van zowel ons als van de aannemer om vertrouwen, de wil en de inzet om er met elkaar een succes van maken. Spannend, daar kijken we naar uit.’

Meer informatie verbreding A27

Kijk voor meer informatie over de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder op de website A27 Houten – Hooipolder.