Groot onderhoud John Frostbrug gegund aan combinatie Mobilis - Iris

Nieuwsbericht

Groot onderhoud John Frostbrug gegund aan combinatie Mobilis - Iris

Gepubliceerd op: 3 november 2021 - Laatste update: 3 november 2021, 10:07

Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud aan de John Frostbrug in Arnhem definitief gegund aan de combinatie Mobilis bv - Iris Industry Solutions nv.

De werkzaamheden starten in juni 2022 en duren naar verwachting tot september 2022. De brug moet daarna weer 30 jaar vrij zijn van groot onderhoud.

Beste score

Rijkswaterstaat heeft de combinatie Mobilis bv - Iris Industry Solutions nv geselecteerd, omdat deze in de aanbesteding het beste scoorde op de selectiecriteria planning, prijsstelling en robuustheid van product en proces. Door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige materialen (robuust) ten behoeve van de uitvoering van het werk, moet de brug weer 30 jaar vrij zijn van groot onderhoud.

Daarnaast speelde duurzaamheid een belangrijke rol bij de aanbesteding. Een zo laag mogelijke CO2-uitstoot tijdens de werkzaamheden en een goede score op milieukosten (Milieu Kosten Indicator/MKI-score) telden zwaar mee bij de selectie.

Pilot emissieloze bouwplaats

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn, de helft minder primaire grondstoffen te verbruiken en circulair te werken. Het onderhoud van de John Frostbrug is een pilot in het kader van het project emissieloze bouwplaats. Bij de gunning is de realisatie van een emissieloze bouwplaats en bouwlogistiek meegewogen.

Inschrijvers is gevraagd een milieukostenwaardering (MKW-waarde) op te geven, die fictief bij de aanneemsom wordt opgeteld. Deze MKW-waarde geeft aan hoeveel emissie op het project plaats vindt tijdens de uitvoering. De inschrijvers zijn hiermee uitgedaagd om de emissie op het project zo laag mogelijk te houden. Dit door bijvoorbeeld de inzet van elektrisch materieel in plaats van motorisch materieel en toepassing van zonnepanelen op het ketenpark.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het repareren van het betondek, het vernieuwen van de voegovergangen, het asfalteren van de brug en het schilderen van delen van de John Frostbrug.

Samenwerken

Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem werken samen aan het groot onderhoud van de monumentale John Frostbrug. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol van brugeigenaar. De gemeente Arnhem vanuit de verantwoordelijkheid voor het wegverkeer en als mede-eigenaar van de brug.