Niet-gesprongen explosieven gevonden bij onderzoek Pannerdensch Kanaal

Nieuwsbericht

Niet-gesprongen explosieven gevonden bij onderzoek Pannerdensch Kanaal

Gepubliceerd op: 13 oktober 2021 - Laatste update: 25 maart 2022, 13:28

In het gebied rond het Pannerdensch Kanaal is tijdens de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. In aanloop naar de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal heeft Rijkswaterstaat het projectgebied daarom zorgvuldig onderzocht op aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. De gevonden oorlogsresten zijn overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD).

Bij het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, ook wel ontplofbare oorlogsresten genoemd, in het projectgebied Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal, zijn in totaal 9 niet-gesprongen explosieven gevonden. Rijkswaterstaat verwachtte al de nodige oorlogsresten aan te treffen in dit gebied. Met name in de nadagen van WOII is hier flink gevochten tussen Duitse soldaten en de geallieerden.

Veilige uitvoering

Rijkswaterstaat brengt voor elk project waarvoor gegraven moet worden, vooraf in kaart of er mogelijk niet-gesprongen explosieven in de grond zitten. Is het risico op dergelijke ontplofbare oorlogsresten groot, dan vindt grondonderzoek plaats door een gespecialiseerd opsporingsbedrijf. Die de oorlogsresten detecteert, benadert en veiligstelt. Dat is voor project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal ook gebeurd. Op die manier zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de werkzaamheden straks, na besluitvorming, veilig kunnen worden uitgevoerd.

EOD zorgt voor vernietiging

De 9 ontplofbare oorlogsresten, waaronder bommen en granaten, zijn overgedragen aan de EOD, die deze op korte termijn tot ontploffing brengt. De eigenaar van de grond waar deze oorlogsresten zich bevinden, is hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

Meer weten over ontplofbare oorlogsresten? Kijk dan op de website Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

Meer nieuws Pannerdensch Kanaal: verlaging kribben en oevers