Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning (juli 2021)

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning (juli 2021)

Gepubliceerd op: 7 juli 2021

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De meest recente planning (juli 2021) is nu in te zien.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Nieuwe factsheets GWW

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is een van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

De factsheets zijn beschikbaar via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn onder andere factsheets beschikbaar voor de volgende projecten: Van Brienenoordbrug, Bediening en besturing Maasobjecten (planfase), Kustlijnzorg 2021, Kunstwerken A44, A27-A12 Ring Utrecht, A27 Houten-Hooipolder, Renovatie Krammersluizencomplex, Brug Itteren, A2 Het Vonderen-Kerensheide, N35 Nijverdal-Wierden, Zaarderheiken, Basis Onderhoudscontract Zuid-Nederland, VenR Spooldersluis, Contractbeheersing en ingenieursdiensten uitvoering wegverbreding Apeldoorn-Twello.

Lopende of recent afgeronde aanbestedingen

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in maart 2021 is voor meerdere werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn de verbreding A27 Houten-Hooipolder (zuidelijke deel, Everdingen-Hooipolder), renovatie van de Prinses Marijkesluis en het groot onderhoud van de Roertunnel en Tunnel Swalmen in de A73. Aanbestedingen die recent zijn afgerond zijn onder andere de renovatie van de A12 IJsselbruggen, vervanging van het viaduct A1 Hoog Burel en renovatie en onderhoud van de veerhavens aan de Waddenzee.

Ontwikkelingen in de programmering

Rijkswaterstaat besteedt dit jaar meer geld dan ooit aan beheer en onderhoud. Tegelijkertijd neemt ook de onderhoudsopgave steeds verder toe. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat de budgetbehoefte in de periode 2022-2035 gemiddeld € 1 miljard per jaar hoger ligt dan het beschikbare budget.

Verschuivingen beheer- en onderhoud als gevolg van prioritering

In de inkoopplanning wordt dit zichtbaar voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in de jaren 2021 tot en met 2024. Voor een deel van de projecten is nog niet volledig duidelijk wanneer en met welke scope de werkzaamheden op de markt zullen worden gezet. Ook is voor een deel van de projecten inmiddels helder dat er geen ruimte voor is in de periode 2021 t/m 2024. Deze projecten worden in de tijd doorgeschoven.

Stikstof

De uitspraak van de Raad van State over de manier waarop stikstofneerslag wordt berekend, zorgt voor onzekerheid bij een aantal uitbreidings- en aanlegprojecten die zijn gepland. De consequenties van de uitspraak worden in kaart gebracht. Zolang deze consequenties nog niet helder zijn, is voor een deze projecten nog geen betrouwbare datum te noemen voor de start van de marktbenadering. Bij deze projecten staat bij de geplande datum start marktbenadering daarom P.M. vermeld.

Volgende publicatie inkoopplanning

De eerstvolgende reguliere publicatie van de inkoopplanning staat in november 2021 gepland. Een nadere invulling van de programmering voor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden volgt in de komende maanden. Wanneer deze nadere invulling of ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek daartoe aanleiding geven zal Rijkswaterstaat een geactualiseerde planning publiceren.