Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit in grote rivieren

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit in grote rivieren

Gepubliceerd op: 22 juli 2021, 10:56 - Laatste update: 22 september 2021, 12:50

Er stromen momenteel grote hoeveelheden water in het Nederlandse stroomgebied. Door de overstromingen van de laatste dagen voert dit water obstakels, zoals huisraad en boomstammen mee.

Maar ook plastic, slib en modder en misschien ook wel schadelijke stoffen bevinden zich in het water. Door de hoge waterafvoeren in de Maas en Rijn stroomt er van alles mee dat niet in het water thuishoort. Wat betekent dit voor de waterkwaliteit?

Schoon en gezond water

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Rijkswaterstaat zorgt samen met andere waterbeheerders in Nederland en Europa voor schoon en gezond water in de grote rivieren. Water dat geschikt is voor drinkwaterbedrijven, landbouw, industrie, natuur en recreatie. Door allerlei invloeden van buitenaf kan de waterkwaliteit onder druk komen te staan, bijvoorbeeld door het hoogwater van afgelopen periode.

Goede waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit bestaat uit 2 elementen: de ecologische en chemische waterkwaliteit. Als we zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit creëren we daarmee een goede leefomgeving voor planten en dieren (ecosysteem). Bovendien mag het water niet te veel afvalstoffen bevatten. Dit is de chemische waterkwaliteit. Het water uit onze rijkswateren (rivieren, meren en zeeën die het Rijk beheert) wordt namelijk ook gebruikt voor de productie van drinkwater, de landbouw en recreatie.

Obstakels

Onze opdrachtnemers en toezichthouders zijn continu op het water. In alle regio’s van het rivierengebied zijn onze opdrachtnemers bezig om met onder andere werkschepen zoveel mogelijk obstakels uit de rivieren te halen en af te voeren.

Waterkwaliteit monitoren

De waterkwaliteit houdt Rijkswaterstaat natuurlijk altijd in de gaten. Bij Lobith en Eijsden, waar het water (Rijn en Maas) ons land binnenkomt, wordt bij een meetstation de waterkwaliteit beoordeeld op allerlei stoffen. Dit gebeurt continu en zo nodig licht Rijkswaterstaat de drinkwaterbedrijven in. Uit recente metingen komen geen overschrijdingen van normen. Wel is het water nu troebeler als gevolg van de enorme kracht waarmee het water richting Nederland is gekomen. De verwachting is dat deze troebelheid, die overigens geen kwaad kan (dit is zand), de komende dagen stap voor stap vermindert.

Daarnaast worden de komende dagen aanvullend monsters genomen op verschillende plaatsen in de rivieren om de kwaliteit van het water te onderzoeken. Ook drinkwaterbedrijven en waterschappen monitoren continu de waterkwaliteit en besluiten daarop zelf om wel of niet te stoppen met inname van water. Het kan natuurlijk zijn dat er behalve obstakels ook schadelijke stoffen in het water terecht zijn gekomen (industrieel afval, diesel, stoffen van het omliggende land). Door de enorme hoeveelheid water wordt dit sterk verdund.

Kan ik recreëren in het water ?

Zwemmen in de rivier raadt Rijkswaterstaat altijd af en nu helemaal gezien de verraderlijke stroming en de sterke onderstroom. Maar ook vanwege de obstakels die je soms niet op tijd ziet en die voor gevaarlijke omstandigheden zorgen. Veilig zwemmen in natuurwater kan alleen in de daarvoor aangemerkte gebieden.

Ook watersporters zoals surfers, suppers, kanoërs en roeiers dienen alert te zijn op ronddobberende obstakels in het water. De uiterwaarden die onderwater hebben gestaan zijn nog drassig en er ligt veel afval. De komende weken wordt er hard gewerkt om op te ruimen en schoon te maken. Het is beter om daar nog niet te recreëren en wandelen.