Ontwerpprojectplan Waterwet geeft beeld van veranderingen en effecten

Interview

Ontwerpprojectplan Waterwet geeft beeld van veranderingen en effecten

Gepubliceerd op: 15 juli 2021, 13:07

Met de sloop en herbouw van Sluis II verandert Rijkswaterstaat het bestaande Wilhelminakanaal. De nieuwe sluis maken we groter en het kanaal passen we aan. Vanuit de Waterwet is het bij dergelijke wijzigingen verplicht een Projectplan Waterwet op te stellen.

De nieuwe Sluis II in het Wilhelminakanaal wordt groter dan de huidige sluis. Daardoor kunnen er straks grotere schepen (klasse IV, 80 tot 105 m lang) doorheen varen. Op dit moment is de sluis toegankelijk voor schepen tot en met klasse II. Die zijn 50 tot 55 m lang. Een grotere sluis betekent betere bereikbaarheid voor Brabant, wat weer goed is voor de Tilburgse en Brabantse economie.

Voor zulke grote aanpassingen vereist de Waterwet een Projectplan Waterwet. Daarin beschrijf je het project, wat je aanlegt of wijzigt en hoe dat gaat gebeuren’, vertelt Hannie Boudewijns, senior-adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat. ‘Verder beschrijf je de inpassing in de omgeving en de mogelijke nadelige gevolgen van de uitvoering. En natuurlijk ook de maatregelen die je neemt om eventuele gevolgen te beperken.

Projectplan op basis van scope-ontwerp

Voor het project Wilhelminakanaal Sluis II is het projectplan wat anders dan gebruikelijk’, aldus Boudewijns. ‘Normaal gesproken baseer je het plan op een ontwerp, maar dat is er nu nog niet. Voor de aanbesteding hanteren we namelijk een zogenoemd Design & Construct-contract. Dat betekent dat de aannemer straks verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het project. Er is nog geen aannemer, dus ook nog geen definitief ontwerp.

Rijkswaterstaat heeft voor de aanbesteding een scope-ontwerp gemaakt met een programma van eisen voor de toekomstige aannemer. Daarin is onderzocht of het project maakbaar is en binnen welk maatregelvlak de nieuwe sluis moet komen. Boudewijns: ‘Het projectplan moet vóór de uitvoering zijn vastgesteld. De uiteindelijke opdrachtnemer moet zijn ontwerp maken binnen de in het Projectplan Waterwet gestelde kaders.

Bestaande milieueffectrapportage volstaat

Bij het Projectplan Waterwet horen verschillende bijlagen, waaronder een grondwatermonitoringsplan en de beoordeling van de milieueffectrapportage (m.e.r.). Boudewijns licht toe: ‘In 2010 stelde Rijkswaterstaat al een milieueffectrapportage op voor het bestaande bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan ging uit van sloop van Sluis II, zonder herbouw. Nu we de sluis toch herbouwen, moeten we de effecten opnieuw beoordelen. Is het verschil met het oorspronkelijke plan zo groot dat we een nieuwe m.e.r. op moeten stellen? Een onafhankelijk adviesbureau heeft op basis van een m.e.r.-beoordeling onderzocht of dit nodig is. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Inzage en inspraaktermijn

Na de zomer legt Rijkswaterstaat de laatste hand aan het Ontwerpprojectplan Waterwet. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het helemaal klaar is en gepubliceerd kan worden. Het Ontwerpprojectplan Waterwet ligt na publicatie 6 weken ter inzage. Gedurende die periode kunnen belanghebbenden een reactie (zienswijze) sturen aan Rijkswaterstaat.

Boudewijns: ‘In de periode van ter inzagelegging organiseren we een informatiebijeenkomst over het Ontwerpprojectplan Waterwet. Hoe die er precies uitziet, is afhankelijk van de dan geldende coronarichtlijnen. Tijdens die bijeenkomst praten we iedereen bij over de procedure en beantwoorden we vragen. Zo krijgt iedereen voldoende kans om vragen te stellen en informatie in te winnen.’ Meer informatie volgt via onder andere de projectpagina en de digitale nieuwsbrief.

Meer nieuws Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III