Nieuwsbericht

Definitieve gunning planfase renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Gepubliceerd op: 17 juni 2021, 10.25 uur

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de planfase van de renovatie van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl definitief gegund aan de combinatie Witteveen+Bos - Royal HaskoningDHV.

De advies- en ingenieursbureaus krijgen de opdracht voor het uitvoeren van een integraal onderzoek naar onder meer het in de juiste staat brengen van de oevers van de hele hoofdvaarweg en de voorbereiding van het contract voor een deel van de realisatie.

Integraal onderzoek

De komende jaren voert de combinatie Witteveen+Bos – Royal HaskoningDHV een integraal onderzoek uit naar de vervangingsopgaven en optimalisaties die nodig zijn, naast de lopende projecten, om de hoofdvaarweg te laten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen. Dit doen we samen met bestuurlijke partners en de omgeving.

De mogelijkheden voor het vervangen van de oeverconstructies is een belangrijk onderdeel van het onderzoek; waar het mogelijk is worden deze vervangen door natuur- en diervriendelijke oevers. Ook de remmingwerken bij de bruggen, de lig- en wachtplaatsen, het onderwaterprofiel en het verwijderen van de sluis Terherne maken deel uit van het integrale onderzoek.

Rinze Herrema, projectmanager namens de combinatie: 'De opgave is om deze vaarweg op een maatschappelijk verantwoorde manier te renoveren. De eerste stap is om te prioriteren waar investeringen gedaan moeten worden en tot transparante besluiten daarover te komen. Daarbij worden de vele belangen van stakeholders, zoals de 2 provincies en de aanliggende gemeenten langs de vaarweg gewogen en wordt geoptimaliseerd op maatschappelijke meerwaarde. In onze aanpak voor deze opdracht staan 2 punten centraal: we gaan samen voor het maximaliseren van de duurzaamheidsdoelstellingen en met de bouw en inrichting van een dataroom, waar alles in samenkomt, gaan we echt datagedreven werken. Deze ambities van Rijkswaterstaat maken dat wij dit project graag willen doen.'

Rijkswaterstaat rondt de planfase af in 2023, waarna de contractvoorbereiding voor de uitvoering plaatsvindt. De verwachting is dat in 2025 de uitvoering van de werkzaamheden starten.

Definitieve gunning

In februari 2021 is de opdracht voorlopig gegund. In de onderbouwingsfase die volgde heeft de combinatie haar plannen ten aanzien van de planfase en voorbereiding voor de realisatie voor de vervanging en renovatie van de hoofdvaarweg onderbouwd en uitgewerkt. Deze onderbouwingsfase is succesvol doorlopen en afgerond met de definitieve gunning van de opdracht aan de combinatie Witteveen+Bos - Royal HaskoningDHV.

Over de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 1 van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014. 

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. Naast de vervanging- en renovatiewerkzaamheden wordt een aantal bruggen vervangen. Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO2.