Nieuwsbericht

Markkanaal: Onderhoud aan de Marksluis

Gepubliceerd op: 18 mei 2021 - Laatste update: 25 mei 2021, 11:22

De Marksluis in de gemeente Oosterhout is van maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni 2021 gestremd voor scheepvaartverkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden. Istimewa Elektro vervangt dan in opdracht van Rijkswaterstaat het ICT-systeem voor de bediening van de sluis, en de beweegbare brug die er overheen loopt.

Wegverkeer over de brug moet 4 juni rekening houden met enige hinder. De sluis is 5 dagen dicht voor scheepvaart.

Het scheepvaartverkeer wordt via de gebruikelijk communicatiekanalen geïnformeerd over de stremming. Op vrijdag 4 juni wordt het nieuwe bediensysteem getest. Daardoor is het mogelijk dat voetgangers en wegverkeer iets langer moeten wachten bij een geopende brug. Verkeersregelaars regelen op die dag het verkeer.

Bediening vanuit Tilburg

Na het vervangen van het ICT-systeem wordt de Marksluis met brug niet langer vanuit de bediencentrale Oosterhout aangestuurd, maar net als sluis/brug I en sluis II, vanuit de hoofdbediencentrale van Rijkswaterstaat in Tilburg. Begin april is bij die objecten het ICT-systeem al succesvol omgezet.

Verminderen storingen

De beweegbare bruggen en sluizen in de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal kampen de laatste tijd vaker met storingen. Een deel van de storingen heeft te maken met het verouderde bedieningssysteem dat nu nog op 18 objecten draait, waaronder de Marksluis met beweegbare brug.

Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten het ICT-systeem bij deze 18 objecten in 2021 aan te pakken in plaats van tussen 2022 en 2026, zoals oorspronkelijk gepland. Scheepvaart en/of wegverkeer worden per object te zijner tijd geïnformeerd over de exacte werkperiode en eventuele hinder. Lees het overkoepelende nieuwsbericht van Rijkswaterstaat.

Onderhoud de komende maanden

Naast ICT-werkzaamheden werkt Rijkswaterstaat de komende maanden in Oosterhout ook aan onderhoud van oevers en Sluis 1. Op 5 locaties worden damwanden in het Wilhelminakanaal vervangen inclusief de realisatie van 2 fauna-uittreedplaatsen (FUP’s). Ook worden er 3 vissersplateaus gerealiseerd en bij Sluis 1 worden de remming- en geleidewerken vervangen. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de reguliere Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden aan oevers, bruggen, sluizen en stuwen. Werkzaamheden die nodig zijn voor een blijvende veilige doorstroming van verkeer op het water én voor de leefbaarheid voor mens en dier in die omgeving.