Werkzaamheden

Koninginnensluis Nieuwegein later in gebruik

Gepubliceerd op: 21 mei 2021 - Laatste update: 21 mei 2021, 15:00

Rijkswaterstaat werkt sinds 12 april 2021 aan de Koninginnensluis in Nieuwegein, als vervolg op een eerdere renovatie. Door uitlopende bouwwerkzaamheden is de verwachte openstellingsdatum op 31 mei 2021 niet haalbaar. De stremming van de Koninginnensluis is daarom verlengd naar begin juli 2021.

Door onvoorziene omstandigheden zoals bij harde rukwinden kunnen de werkzaamheden alsnog extra vertragen.

Afsluiting en omleidingen scheepvaart

Voor de scheepvaart is de Koninginnensluis tijdens de werkzaamheden gestremd. Om het Merwedekanaal te bereiken, kan de beroepsvaart en recreatievaart omvaren via het Lekkanaal, de Beatrixsluis, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Zuidersluis. De omleiding wordt aangegeven op borden langs de Lek, het Merwedekanaal en Hollandse IJssel en op de website vaarweginformatie.

Afsluitingen voor wegverkeer

De Wilhelminabrug blijft tijdens de werkzaamheden voor al het verkeer toegankelijk. Tijdens hijswerkzaamheden is de Emmabrug voor al het verkeer gesloten. Rijkswaterstaat verwacht de Emmabrug geheel te stremmen van 14 tot 18 juni, 22 juni en 23 juni 2021. Er geldt dan een omleidingsroute, zie bijgaande omleidingskaart.

Hinder omgeving

Om hinder voor de omwonenden te beperken, worden de werkzaamheden in principe alleen op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. Vanwege de vertraging wordt ook in het weekend gewerkt, maar de omgeving ervaart hier geen hinder van. Rijkswaterstaat realiseert zich dat deze onvoorziene situatie hinderlijk is voor de omgeving en de gebruikers.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroute op onze projectpagina over de Koninginnensluis, bel ons op 0800 – 8002 of volg ons op Twitter via @RWS_MN.