Nieuwsbericht

Sluis St. Andries tot medio mei 2021 gestremd wegens herstelwerkzaamheden

Gepubliceerd op: 16 april 2021 - Laatste update: 16 april 2021, 15:17

Maandag 15 maart werd sluis St. Andries in het Kanaal van Sint Andries tussen de Maas en de Waal per direct gestremd. Er werden een aantal technische gebreken geconstateerd, waardoor het schutten niet langer verantwoord leek. Na uitgebreide (duik)inspecties en berekeningen, bleek dat er wel veilig geschut kan worden, maar dat er flinke slijtage is aan onderdelen van de sluisdeuren. Om deze onderdelen te herstellen, blijft de sluis tot medio mei verder gestremd. De waterkerende functie van sluis St. Andries blijft, ook tijdens de werkzaamheden, gewaarborgd.

In de loop der jaren is aan diverse onderdelen van de sluisdeuren flinke slijtage ontstaan zoals druk- en geleiderails, lagers en loopwielen. We gebruiken de komende weken om de meest beschadigde druk- en geleidewielen aan de sluisdeur aan de Waalzijde te vervangen. Zo verminderen we het risico op onverwachte stremmingen door slijtage enigszins. Het risico op uitval van sluis St. Andries blijft, ook na de herstelwerkzaamheden, reëel.

Sluis St. Andries stamt, net als veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten, uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De sluis is door de jaren heen intensief belast. Dit vergroot de kans op storingen en slijtage. Daarom houden we na afloop van deze werkzaamheden structureel preventieve controles, zoals duikinspecties, om de inzetbaarheid van de sluis zoveel mogelijk te waarborgen. Deze controles zijn van te voren te plannen, waardoor we belanghebbenden tijdig over een eventuele stremming kunnen informeren.

Omvaarroutes

De scheepvaart is over de verlengde stremming geïnformeerd. Schepen kunnen omvaren via het Maas-Waalkanaal bij Weurt en de Afgedamde Maas bij de Wilhelminasluis. De extra vaartijd voor beide routes is ongeveer 4 uur. Wegverkeer heeft geen overlast van de gestremde sluis.