Nieuwsbericht

Alle vijf verloren containers Baltic Tern geborgen

Gepubliceerd op: 15 april 2021

Op woensdag 14 april 2021, precies een week nadat de Baltic Tern zo’n 30 km ten noorden van Ameland 5 containers verloor, informeerde minister Cora van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer dat de laatste 2 containers ook zijn gevonden. De containers zijn inmiddels naar Terschelling gebracht. Alle 5 verloren containers van de Baltic Tern zijn daarmee een week na het incident geborgen.

Rijkswaterstaat is voor de Noordzee waterkwaliteits- en bodembeheerder. Vanuit die rol is onmiddellijk na het verlies van de containers aan de reder van de Baltic Tern de verplichting opgelegd om de verloren containers op te sporen en te bergen. De reder heeft meteen een bergingsbedrijf ingeschakeld, en inmiddels zijn de containers geborgen. Rijkswaterstaat heeft toegezien op de berging, en ondersteunde daarbij met informatie waarmee gericht kon worden gezocht.

Inhoud containers

2 van de 5 containers waren tankcontainers, de overige 3 goederencontainers. In 1 van de 2 tankcontainers heeft used cooking oil gezeten, de andere was geladen met aceton. Beide containers zijn intact geborgen. De container met used cooking oil is vermoedelijk leeg op transport gegaan, en dus ook leeg geborgen. De container met aceton was intact en gevuld bij berging. Ook bij deze tankcontainer is het beeld dat er geen lading in het milieu terecht is gekomen. Van de drie goederencontainers bevatten er twee rollen met papiervezel, en een houten pellets. Bij het bergen van deze containers is zoveel mogelijk materiaal uit de zee gehaald. Het resterende deel is biologisch afbreekbaar en vormt geen bedreiging voor het aquatisch milieu.

Afronding containers Baltic Tern

De laatste stappen in het bergingsproces worden op dit moment uitgevoerd door de ingeschakelde berger. Zoveel mogelijk van de vrijgekomen lading met rollen papiervezel wordt nog uit de zee gehaald. Nadat dit is afgerond, vindt de administratieve afwikkeling plaats.