Nieuwsbericht

Lancering Nationale Bruggenbank: van overheden, voor overheden

Gepubliceerd op: 11 maart 2021 - Laatste update: 8 december 2022, 10:55

Op 11 maart 2021 wordt tijdens de Bruggendag de Nationale Bruggenbank gelanceerd. Dit is een onafhankelijk platform van overheden voor overheden, waar vraag en aanbod van gebruikte bruggen samenkomen. De Nationale Bruggenbank is een initiatief vanuit AmRoR, een samenwerkingsalliantie tussen Rijkswaterstaat en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam. Het beheer van de Nationale Bruggenbank ligt bij de Bruggenstichting.

Brugbeheerders beschikken over alle informatie van de verschillende bruggen die zij in beheer hebben. Om die reden weten zij goed wanneer bruggen beschikbaar komen voor hergebruik en welk type brug zij zelf nodig hebben op een specifieke locatie. Belangrijk is dus dat deze kennis en informatie bij elkaar kan komen op een centrale plek. De Nationale Bruggenbank!

Keizersveerbrug (snelweg A27)

In 2030 circulair en klimaatneutraal

Rijkswaterstaat heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2030 willen we klimaatneutraal zijn en 50% minder primaire grondstoffen verbruiken. Hergebruik van bruggen is niet eenvoudig, maar wanneer het lukt, levert het een aanzienlijke reductie op van grondstoffenverbruik en daarmee gepaard gaande CO2-impact. Op dit moment heeft een groot deel van de bruggen, die vanwege functiewijziging op de nominatie staat voor vervanging of sloop, nog niet het einde van haar levensduur bereikt. Deze bruggen zijn vaak nog zeer geschikt voor hergebruik op een andere locatie. Normaal gesproken wordt wel gekeken of onderdelen gerecycled kunnen worden, maar dit is hergebruik van een brug als geheel levert de grootste bijdrage aan klimaatsdoelstellingen.

Onmisbaar instrument

Hergebruik is een belangrijke pijler voor een klimaatneutrale en circulaire infrasector. Een digitaal platform waarin vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden, is dan een eerste onmisbare stap. We zien daarin voor overheden een primaire taak om ervoor te zorgen dat we tijdig inzichtelijk maken wanneer onze bruggen beschikbaar worden voor hergebruik. Op die manier heeft elke partij die een brug nodig heeft voldoende tijd om te onderzoeken of een beschikbare brug geschikt is. Om onafhankelijkheid te waarborgen, is het beheer hiervan ondergebracht bij de Bruggenstichting, die al lange tijd over een uitgebreide database en kennis van alle Nederlandse bruggen beschikt.

Handreiking

Hergebruik van bruggen is een complex. Daarom is op initiatief van AmRoR een Handreiking Hergebruik Bruggen opgesteld, die inzichtelijk maakt welke stappen nodig zijn en waar je aan moet denken bij hergebruik van een brug. Denk hierbij aan juridische aspecten zoals het eigendom en aansprakelijkheid bij hergebruik. Ook belangrijk zijn het transport en regelen van opslag van een brug. Daarnaast is de landschappelijke inpassing voor de omgeving belangrijk. Al dit soort onderwerpen komen in de handreiking aan bod. 

Een belangrijke les om van hergebruik van bruggen een succes te maken, is dat samenwerking tussen overheden en met marktpartijen essentieel is. Overheden zullen met elkaar moeten kijken hoe zij hergebruik mogelijk kunnen maken en de expertise van de markt is onmisbaar bij de inpassing en technische uitvoering.

Meer informatie

Meer weten? Ga dan naar de website van de Nationale Bruggenbank of bekijk de webpagina van de Bruggendag.