Julianakanaal: Herstel draaipunten sluisdeur middenkolk sluizencomplex Maasbracht

Nieuwsbericht

Julianakanaal: Herstel draaipunten sluisdeur middenkolk sluizencomplex Maasbracht

Gepubliceerd op: 15 januari 2021, 13:53 - Laatste update: 15 januari 2021, 14:09

Rijkswaterstaat gaat herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de zuidelijke sluisdeur van de middenkolk van sluis Maasbracht. Aannemerscombinatie Mourik-Dynniq start donderdag 14 januari 2021 met de werkzaamheden, die naar verwachting medio april 2021 afgerond zullen zijn. De middelste kolk is tijdens de werkzaamheden gestremd. De overige 2 kolken van sluis Maasbracht blijven echter gewoon in bedrijf. Er is daardoor geen hinder voor de scheepvaart.

Er is schade ontstaan toen eind juli 2020 een stuk drijfhout tussen de sluisdeuren terecht is gekomen. Hierbij raakten de draaipunten van de sluisdeuren beschadigd, waardoor de middenkolk niet meer gebruikt kon worden.

Werkmethode

Bij de herstelwerkzaamheden zal Mourik-Dynniq een aantal onderdelen van de beschadigde draaipunten vervangen en opnieuw afstellen. De deuren worden uitgehesen en verplaatst naar de werklocatie in de buurt van de sluis. Daar vinden de werkzaamheden plaats. Na afronding worden de deuren weer ingehesen.

De werkzaamheden zijn nodig om de middenkolk weer in gebruik te kunnen nemen. Tegelijkertijd wordt de draaibaarheid van de sluisdeur geoptimaliseerd. De omgeving ondervindt geen extra (geluids-)hinder door deze werkzaamheden.

Sluizencomplex Maasbracht

Het sluizencomplex vormt de overgang tussen het Julianakanaal en de Maas. Naast de 3 kolken, heeft het complex ook een pompgemaal om in droge tijden het schutverlies terug te kunnen pompen. Sluis Maasbracht overbrugt het hoogste verval (11,85 m) van Nederland.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over werkzaamheden? Dan kunt u ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).