Nieuwsbericht

Hulpverleners in gevaar door negeren rode kruisen

Gepubliceerd op: 27 januari 2021 - Laatste update: 27 januari 2021, 08:52

Het negeren van rode kruisen is en blijft een groot probleem. Dagelijks worden de weginspecteurs van Rijkswaterstaat hiermee geconfronteerd. Vaak leidt dit tot (levens)gevaarlijke situaties.

Vandaar dat Rijkswaterstaat eind 2019 gestart is met de slogan: een rood kruis staat er #nietvoorniX. Helaas moet geconstateerd worden dat het aantal uitgeschreven processen-verbaal voor het negeren van rode kruisen in 2020 met ruim 55% is toegenomen.

Elk jaar meer boetes

Om de doorstroming en veiligheid op de snelwegen te verbeteren, is een aantal weginspecteurs van Rijkswaterstaat beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Inmiddels telt Rijkswaterstaat bijna 100 weginspecteurs met BOA-bevoegdheden. Inmiddels zijn dat er bijna 100. Zij mogen voor een 4-tal verkeersovertredingen een proces verbaal uitschrijven: het negeren van een rood kruis, het rijden op de vluchtstrook, stilstaan op de vluchtstrook en vrachtwagens met een te hoge lading.

In 2020 heeft Rijkswaterstaat in totaal ruim 5.600 bonnen uitgeschreven. 4.920 daarvan (87%) waren voor het negeren van rode kruisen. In 2019 was dat 3.159 en in 2018 1.653. Gezien de ernst van de overtreding valt het negeren van rode kruisen onder het strafrecht en wordt de hoogte van de boete bepaald door het OM.

Aanvullende acties

Mede naar aanleiding van een aantal incidenten in 2020, waarbij opzettelijk rode kruisen werden genegeerd, gaat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in gesprek met diverse partijen, waaronder justitie. Dit om te kijken naar mogelijk aanvullende acties. Van Nieuwenhuizen: ‘Er zijn weinig symbolen makkelijker te begrijpen dan een rood kruis. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er dan toch mensen zijn die deze waarschuwing bewust negeren en daarmee het leven van onze weginspecteurs en andere weggebruikers in de waagschaal stellen. Of het nu gaat om wegwerkzaamheden of het van de weg halen van een ongeluk, een rood kruis staat er niet voor niks.

Aanrijdingen

Het afgelopen jaar zijn opnieuw dienstauto’s van weginspecteurs aangereden die op de weg stonden ter beveiliging van een incident. In totaal 11 voertuigen waarvan het grootste deel total loss is gereden. Gelukkig zijn alle weginspecteurs er levend vanaf gekomen. In 2019 waren dat nog 7 voertuigen. In ca. de helft van de gevallen stonden er rode kruisen boven de weg.

Naast dienstvoertuigen vinden er ook aanrijdingen plaats met zogenaamde botsabsorbers- en pijlwagens. Deze worden ingezet ter beveiliging bij wegwerkzaamheden en incidenten. In 2020 werden in totaal 22 van dit soort voertuigen aangereden. Bijna evenveel als het jaar daarvoor.

Botsabsorbers en pijlwagens zichtbaar in verkeersinformatie

Om de veiligheid te vergroten van zowel de weginspecteurs als de weggebruikers kunnen automobilisten al een aantal jaren een waarschuwing via een in-car navigatiesysteem of app op de telefoon krijgen, als er ergens een auto van de weginspecteur van Rijkswaterstaat op de weg staat ter beveiliging van een incident.

Nu komen daar ook botsabsorbers en pijlwagens bij. Door de locaties waar botsabsorbers en pijlwagens worden ingezet nu real time inzichtelijk te maken, is de weggebruiker beter geïnformeerd over de situatie op het hoofdwegennet en wordt het voor iedereen veiliger. Op dit moment kan al ruim 70% van de bots- en pijlwagen getoond worden. Dit zal in de naaste toekomst verder worden uitgebreid.