Onderhoud op en rondom Krammersluizen tussen augustus 2020 en april 2021

Werkzaamheden

Onderhoud op en rondom Krammersluizen tussen augustus 2020 en april 2021

Gepubliceerd op: 23 juli 2020, 16:53

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit op en rondom de Krammersluizen tussen het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde. Dit ter voorbereiding op de toekomstige renovatie van het complex.

De eerste stremmingen vinden vanaf augustus 2020 plaats ter hoogte van de zuidelijke duwvaartkolk (Zijpezijde) en de noordelijke duwvaartkolk (Volkerakzijde). Er blijft altijd een kolk beschikbaar.

Het ruim 30 jaar oude Krammersluizencomplex is toe aan groot onderhoud. Daarom worden de sluizen grondig gerenoveerd. Ter voorbereiding renoveren we nu onder andere de remming- en geleidewerken. Zo zorgen we voor voldoende goede ligplaatsen en voorzieningen als wachttijden tijdens de renovatie toenemen.

Actueel overzicht hinder

Voor het renoveren van de remming- en geleidewerken is een aantal geplande stremmingen nodig. Vooralsnog met name in de duwvaartkolken. Bij drukte kan dit vertraging opleveren. Voor de jachtensluis staat een eendaagse stremming van beide kolken gepland. Een actueel overzicht van stremmingen vindt u op de pagina Scheepvaartberichten.

We beperken de hinder voor de beroeps- en recreatievaart waar mogelijk. Bijvoorbeeld door werk te combineren met reeds geplande stremmingen voor regulier onderhoud. Bij stremmingen voor de beroepsvaart is het mogelijk om via de andere kolk te schutten. Let op als u tot de hoge vaart behoort: bij een stremming van de noordelijke duwvaartkolk kan men schutten via de zuidelijke kolk, tot een maximale hoogte van 14,15 m.

Nieuwe bodem- en oeverbescherming

Naast het renoveren van de remming- en geleidewerken voeren we tussen 2020 en 2022 meer onderhoud uit. Zo herstellen we de rioolschuiven en de deurgrendels van Jachtensluis Zuid. Daarnaast vernieuwen we de bodembescherming in de vaargeul, die voorkomt dat schepen de vaargeul verlagen. Ook vervangen we de beschermingslaag op de bodem van het Laagbekken. Dit is een 40 ha grote oever, waar het water vanuit de duwvaartsluizen naar wordt afgevoerd om de zoet-zoutwaterscheiding in stand te houden. De beschermlaag voorkomt dat de oever beschadigd raakt door golfslag.

Blijf op de hoogte

Het onderhoud aan de Krammersluizen is onderdeel van het project Samen werken aan een bereikbaar Zeeland. Rijkswaterstaat investeert de komende jaren fors in het onderhoud aan maar liefst 28 bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland.

Meer over dit onderwerp leest u in het online magazine Bereikbaar Zeeland. Om altijd op de hoogte te blijven, abonneert u zich op de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland. U ontvangt het online magazine dan automatisch 4 keer per jaar.