Informatieavonden Verkenning A4 Burgerveen-N14; 23 en 24 september 2019

Nieuwsbericht

Informatieavonden Verkenning A4 Burgerveen-N14; 23 en 24 september 2019

Gepubliceerd op: 11 september 2019 - Laatste update: 11 september 2019, 10:26

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt 2 informatiebijeenkomsten over de tussentijdse resultaten van de ‘Verkenning A4 Burgerveen–N14’. De bijeenkomsten zijn op 23 en 24 september 2019.

Verkenning A4 Burgerveen-N14

Met deze verkenning onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verkeersmaatregelen om de doorstroming te verbeteren tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Er worden 2 alternatieven onderzocht. Alternatief 1 is een extra rijstrook op de hoofdrijbaan in beide rijrichtingen. Alternatief 2 is een extra rijstrook aangevuld met een mogelijke aanpassing van de parallelbaan tussen de aansluitingen Hoogmade en Zoeterwoude-Dorp. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besluit begin 2020 wat het voorkeursalternatief is uit de verschillende mogelijkheden.

Informatieavonden Verkenning A4 Burgerveen-N14

Tijdens de informatieavonden zijn de wegontwerpen te zien van de alternatieven die worden onderzocht. Dit geeft een beeld van hoe de verbreding van de weg kan worden gerealiseerd en met welke factoren het project rekening houdt. Ook komt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) aan de orde. Op beide avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden.

Informatieavond 23 september 2019

  • Datum: 23 september 2019
  • Tijd: Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: Restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

Informatieavond 24 september 2019

  • Datum: 24 september 2019
  • Tijd: Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten

Meer informatie Verkenning A4 Burgerveen-N14

Kijk op voor meer informatie over het project op de website A4 Burgerveen-N14 of bel de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).