Samenwerken voor betere goederenvervoersmodellen

Nieuwsbericht

Samenwerken voor betere goederenvervoersmodellen

Gepubliceerd op: 8 april 2019

Tot voor kort waren het concurrenten, maar 10 marktpartijen slaan nu de handen ineen. Samen met Rijkswaterstaat gaan zij de goederenvervoersmodellen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren.

Met goederenvervoersmodellen worden de effecten op mobiliteit berekend die uitgaan van verschillende sociaal-economische scenario’s en mogelijke beleidsmaatregelen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie en klimaatverandering moeten ook onderdeel worden van deze modellen. Daarom worden de modellen continu verbeterd.

Partnerschap kennisinstellingen en marktpartijen

Bij het verbeteren van de modellen vindt Rijkswaterstaat het belangrijk om samen te werken met kennisinstellingen en marktpartijen. Zo zorgen we ervoor dat de modellen voldoende blijven aansluiten op de actuele internationale kennis en daarmee bruikbare informatie opleveren. Het partnership kenmerkt zich door een gelijkwaardige samenwerking. Dat biedt ruimte voor specialisatie en kennisdeling. Zo kan de gebundelde kennis optimaal worden ingezet. Bovendien brengt het een besparing op transactie- en tenderkosten met zich mee.

Belang van goederenvervoersmodellen

Het transport van personen en goederen is in Nederland erg belangrijk. Bij aanleg en onderhoud van de infrastructuur verstrijkt veel tijd tussen besluitvorming en oplevering. In de tussentijd kan er veel veranderen. Bij de besluitvorming en onderbouwing van beleid wordt daarom gebruikgemaakt van vervoersmodellen. Daarmee wordt berekend welk effect verschillende sociaal-economische scenario’s en mogelijke beleidsmaatregelen hebben op de mobiliteit.